Update tweede onderhandelingsronde DS Smith Packaging

Gisteren hebben we voor de 2e keer met jullie directie onderhandeld over een nieuwe cao. Hieronder een korte update van de stand van zaken.

Loon

Wij hebben de directie verzocht om alle salarissen structureel te verhogen met € 200,- + 6%. Voor medewerkers in de hoogste periodiek van schaal 7 zou dit een loonsverhoging betekenen van 12%. Voor lagere schalen is dit procentueel iets meer en voor de hogere schalen iets minder. Daarnaast hebben we om een eenmalige uitkering gevraagd ter compensatie van de afgelopen periode waarin jullie koopkracht flink is gedaald. De directie heeft een structurele loonsverhoging van € 150,- + 3% voorgesteld. In hetzelfde voorbeeld van schaal 7 is dit ongeveer 7,5%. Dat is nog steeds te ver onder ons mandaat. 

Rouwverlof 

Doorbetaald verlof bij het overlijden van de ouders en (pleeg)kinderen voor de periode vanaf de dag van overlijden tot en met de dag van de uitvaart is geaccepteerd. Daarnaast zal meer aandacht komen voor de begeleiding van medewerkers die een dierbare verliezen.

Pensioen en werken op zaterdag

Doorbetaald verlof bij het overlijden van de ouders en (pleeg)kinderen voor de periode vanaf de dag van overlijden tot en met de dag van de uitvaart is geaccepteerd. Daarnaast zal meer aandacht komen voor de begeleiding van medewerkers die een dierbare verliezen.

All Employee Bonus

Deze afspraak wordt in de volgende cao voortgezet en zal tekstueel worden aangepast voor de 
situaties waarbij een medewerker gedurende het boekjaar vrijwillig vertrekt.

Compensatie voor de feestdagen bij 5-ploegendienst

Uiterlijk 1 maart 2024 zal een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de vakbonden en de directie, de huidige cao-regels tekstueel aanpassen of beter toelichten, zodat daarover in de praktijk geen misverstanden meer zijn. 

Jeugdschalen worden afgeschaft

Jeugdschalen worden niet meer gebruikt. Jongeren onder 21 jaar worden vanaf 1 november 2023 op dezelfde wijze ingeschaald als de medewerkers boven 21 jaar. 

RVU-regeling en 5 mei 

Onze voorstellen met betrekking tot invoering van de RVU-regeling en 5 mei zijn voor de directie onbespreekbaar. 

Hoe nu verder?

Op 31 oktober 2023 staat nog een cao-overleg gepland. Het verschil tussen het aanbod van de directie en ons mandaat is nog steeds groot. Wat ons betreft zal de directie met een aanzienlijke verbetering moeten komen. Als dat niet gebeurt, dan voorzien wij een cao-conflict.

Peiling actiebereidheid van de leden 

Voor de zekerheid willen we nog eens peilen hoe jullie hierin staan. Daarom vragen we alle leden om aan te geven of jullie van mening zijn dat het voorstel van de directie nog steeds te laag is en of jullie bereid zijn om desnoods in actie te komen voor een betere cao. Via deze LINK kan je tot 30 oktober 2023 je mening geven. 

Alvast dank voor je reactie.

Mede namens de onderhandelingsdelegatie CNV Vakmensen en FNV,

Sharon van Boxmeer 
Bestuurder CNV Vakmensen 
M. 06 28866512
E.  s.vanboxmeer@cnvvakmensen.nl

 

Laat hier je reactie of opmerking achter voor de onderhandelaar:

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error