Update SK Parenco

Twee weken geleden is het eindbod van de directie van SK Parenco afgewezen. Het eindbod is  onvoldoende om tot een cao te komen. Jullie hebben vervolgens unaniem ingestemd met de acties  voor een betere cao. In deze nieuwsbrief lezen jullie hier meer over.

Er is een actiecomité opgericht 

Er is een actiecomité opgericht met 20 leden die zich bezig houden met het organiseren van acties. Ze zijn ook het aanspreekpunt voor de vakbondsbestuurders bij de nieuwe cao-ontwikkelingen.

Ultimatum

Vorige week hebben we een ultimatum gesteld aan de directie. Deze is op maandag 22 mei verlopen. De directie is niet tegemoet gekomen aan onze eisen. De kloof tussen het bod van de directie en ons mandaat is nog steeds te groot. Binnenkort zullen we je nader informeren over acties.

Persbericht

We hebben een persbericht uitgebracht. De kans is aanwezig dat het persbericht door de lokale media wordt gezien en dat er met jullie of jullie collega’s contact wordt gezocht om commentaar te geven. We adviseren om hiervoor te verwijzen naar de vakbondsbestuurder van FNV of CNV Vakmensen.

Bij vragen of opmerkingen neem gerust contact op met de kaderleden of met je vakbondsbestuurder. 


Mede namens het Actiecomité FNV/CNV,

Sharon van Boxmeer 
Bestuurder CNV Vakmensen 
M 06 2886 6512 / s.vanboxmeer@cnvvakmensen.nl

Stel hier je vraag aan de onderhandelaar

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error