Update SK Parenco

Op donderdag 3 november hebben de vakbonden overleg gehad met jullie werkgever over de hoge inflatie. Jullie werkgever heeft toegelicht welke maatregelen er door SK Parenco worden genomen om jullie te compenseren voor de hoge inflatie. In deze nieuwsbrief lees je meer over dit gesprek.

De inflatie is nog steeds torenhoog. Jullie werkgever is zich hiervan bewust. De bonden zijn het gesprek aangegaan met de directie van SK Parenco over de mogelijkheden om effecten hiervan voor jullie te verzachten.

Bijstand door een budget coach

Er is binnen SK Parenco een employee assistance program beschikbaar voor werknemers die het financieel moeilijk hebben. Deze werknemers kunnen worden bijgestaan door een budgetcoach. Mocht je in de financiële problemen dreigen te raken, dan kun je op het intranet van SK Parenco lezen hoe je in contact kunt komen. Ook voor problemen op het werk of in de privé sfeer is dit programma beschikbaar. Het programma wordt verzorgd door een extern bureau. Jouw hulpvraag en de geboden hulp is niet zichtbaar voor SK Parenco.

In november volgt een bonus

Zoals jullie gewend zijn, ontvangen jullie in februari een bonus (indien behaald) voor de EBITDA & Veiligheid (TRIR). Voorgaande jaren is deze ook gedeeltelijk netto uitgekeerd in december met gebruik van de WKR-regeling. De bonus is afhankelijk van de EBITA en hebben jullie volledig zelf verdiend. Het doel voor dit jaar is al door jullie behaald. Om jullie tegenmoet te komen, heeft de directie van SK Parenco besloten om de eerste helft van de bonus in november uit te keren in plaats van in december. Daarnaast zal de bruto bonus ook nu via de WKR-regeling netto worden uitgekeerd. Dit komt neer op een betaling van € 312,- bij een fulltime dienstverband.

Compensatie voor de hoge inflatie

Afgelopen september heeft jullie werkgever aangegeven dat er binnen de groep gekeken gaat worden naar een tegemoetkoming voor de hoge inflatie. In september kon de directie van SK Parenco hierover nog weinig aangeven. De directie van SK Parenco heeft inmiddels aan de bonden laten weten dat er in de maand december een uitkering van € 600,- bruto zal volgen. De uitkering wordt uitgekeerd aan alle medewerkers van Smurfit Kappa in Nederland. Parttime medewerkers ontvangen de toeslag naar rato van hun dienstverband.

De directie van SK Parenco heeft vertrouwen in de komende onderhandelingen over jullie cao

De directie van SK Parenco heeft uitgesproken dat zij het belangrijk vinden dat er tijdig een goede cao wordt afgesloten. De bonden zien de onderhandelingen dan ook met vertrouwen tegemoet. Vanuit CNV Vakmensen zijn de voorbereidingen voor de onderhandelingen op dit moment in volle gang. Medio december kunnen jullie een enquête verwachten, waarin jullie de wensen voor de komende cao kunnen aangeven.

Pensioenpremie

Tijdens het gesprek met jullie werkgever hebben wij het ook gehad over de pensioenpremie voor het komend jaar. De premie daalt in 2023 met 0,1%. Dit betekent dat de premie voor komend jaar vrijwel gelijk blijft en de premiepot slechts zeer beperkt gebruik hoeft te worden.

Mochten jullie vragen hebben naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan hoor ik dat graag. Jullie kunnen mij telefonisch of per e-mail bereiken.

Sharon van Boxmeer
Vakbondsbestuurder CNV Vakmensne
T. 06 288 66 512
E. s.vanboxmeer@cnvvakmensen.nl

Stel hier je vraag aan de onderhandelaar

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error