Uitnodiging ledenvergadering Saint Gobain Abrasives

In de afgelopen periode hebben we in een viertal bijeenkomsten onderhandeld over jullie cao. Als voorbereiding op deze overleggen hebben we in de ledenvergadering van 20 januari, jullie ideeën en wensen met betrekking tot de nieuwe cao besproken. Deze bijeenkomsten hebben geleid tot een onderhandelingsresultaat dat we aan jullie voorleggen. Het is nu aan jou om aan te geven of je hiermee kunt instemmen!

Na het afsluiten van de vorige cao zagen we nog een onzeker en roerig jaar tegemoet. Deze onzekerheid heeft ons het hele vorig jaar parten gespeeld.

We hebben het proces om te komen tot een nieuwe cao bij SGA dit jaar extra vroeg opgepakt met als doel dat er een nieuwe cao ligt op 1 april 2023, als de huidige is verlopen. In het eerste overleg werden door jullie werkgever de financiële situatie van het bedrijf, een terugblik op het afgelopen jaar en de toekomstverwachtingen besproken. Ook zijn onze voorstellen toegelicht en besproken.

De voorstellen van werkgever en CNV zijn in drie onderhandelingsronden daarna, uitgebreid toegelicht en besproken.

Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een onderhandelingsresultaat dat we aan jullie voorleggen.

Dit onderhandelingsresultaat willen we graag toelichten in een ledenvergadering. Deze vindt plaats op:

Datum: vrijdag 31 maart

tijdstip: van 14.00 tot 15.30 uur

Plaats :  grote vergaderzaal 5e verdieping

Wij hopen alle leden te zien op deze dag. Ook niet-leden zijn welkom om aan de vergadering deel te nemen.

Wanneer er gestemd wordt over het onderhandelingsresultaat, kunnen alleen de leden hieraan deelnemen.

 

In het onderhandelingsresultaat zijn zaken opgenomen die nader moeten worden toegelicht op de ledenvergadering. Vandaar dat we het onderhandelingsresultaat niet meesturen met deze uitnodiging.

Mocht je niet aanwezig kunnen zijn dan kun je voor informatie over het onderhandelingsresultaat contact opnemen met Liliane, Katleen of Jeroen. 

Voor verdere informatie en/of vragen kijk hier!

 

Graag zien wij jullie op vrijdag 31 maart!

Mede namens de kaderleden Liliane Kuhtreiber en Katleen Schepers,

 

Jeroen Bruinsma

Bestuurder CNV Vakmensen

E: j.bruinsma@cnvvakmensen.nl

M: 06 34497279

Stel hier je vraag aan de onderhandelaar

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error