Al het nieuws

Uitkomst ledenraadpleging cao Smurfit Kappa

leeg

Het onderhandelingsakkoord dat we op 14 december 2021 hebben bereikt met Smurfit Kappa is door de leden akkoord bevonden. De leden hadden de mogelijkheid om tot 7 januari te reageren. De meerderheid was akkoord maar er waren ook leden met stevige bedenkingen. Een groep vindt de loonsverhoging in vergelijking met de oplopende inflatie te laag. Bij een grote groep ontbreekt het vertrouwen of de roosters ook correct worden aangepast.

Toepassing van de werktijden
De afspraken komen er op neer dat (op basis van een volledig dienstverband) je 1878 uur wordt ingeroosterd, er 5 feestdagen (bij 8 uur per werkdag) dus 40 uur doorbetaald verlof vanaf kan worden getrokken en je dus 1838 uur moet werken. Als je vrij wilt zul je over deze uren verlof moeten opnemen. Het aantal verlofuren is in de cao niet aangepast.

Als je jaarrooster meer uren bevat dan 1878 moet er voor ieder uur boven de 1878 een compensatie-uur worden toegekend. Dus bij bijvoorbeeld een jaarrooster van 1978 uur zijn er 100 compensatie-uren. Het management mag een voorstel aan je voorleggen wanneer je deze uren inroostert en samen bekijk je wanneer deze het beste opgenomen kunnen worden. Anders moet je ze zelf in overleg met je leidinggevende inplannen. Dit komt overeen zoals we vroeger omgingen met de ADV-dagen.

We hebben bij Smurfit Kappa aangegeven dat de meerderheid van de leden heeft ingestemd met het cao-akkoord.

Dat betekent dat de roosters die nog afwijken aangepast moeten worden. Als die aanpassing uitblijft verzoeken we jullie contact op te nemen met de kaderleden uit de onderhandelings-delegaties! Dan kunnen we dit voor jullie oppakken:

FNV

Bart Kokx, Frank Elschot, Ger Lips, Abdelkader Oussiali, Jan Jonker, John Robs, Rob Zandstra, Marco van Gijtenbeek, Jozef Pauladis.
FNV Bestuurders  Dino Djulbic (MNL), Wilfred Jonkhout (Zuid), Albert Kuiper (Noord).

CNV

Dennis Gennesen, Jan Lowijs, Geert Idema, Arjan Verhoeks.
CNV Bestuurder Hank Oomkes.

Met vriendelijke groeten,
mede namens de kaderleden uit de onderhandelingsdelegaties,

Albert Kuiper                                                                   Hank Oomkes

Bestuurder FNV Procesindustrie                                   Bestuurder CNV Vakmensen    

E: albert.kuiper@fnv.nl                                                  E: h.oomkes@cnvvakmensen.nl
M: 06 1316 0016                                                             M: 06 5160 2057