Start cao-onderhandelingen Saint-Gobain Abrasives

Over ruim twee maanden verloopt jullie huidige cao. De data voor de overleggen met jullie werkgever over een nieuwe cao zijn al gepland. Graag gaan we met jullie in gesprek over onze inzet voor die besprekingen. Vandaar hierbij een uitnodiging voor een ledenvergadering.

De huidige cao Saint-Gobain Abrasives loopt nog tot 1 april 2023.

Op korte termijn starten de onderhandelingen voor de cao vanaf 1 april 2023. In een ledenvergadering komen we graag met jullie in gesprek over de onderwerpen die jullie bij de komende onderhandelingen met jullie werkgever graag besproken zien.

Naast een toelichting op de punten uit het arbeidsvoorwaardenbeleid van CNV Vakmensen horen we graag welke onderwerpen voor jullie van belang zijn en hoe jullie invulling willen geven aan die onderwerpen.

Werkgroep duurzame inzetbaarheid
In de afspraken bij de huidige cao is vastgelegd dat er een werkgroep komt die de duurzame inzetbaarheid (RVU en generatiepact) nader gaat bekijken. Deze werkgroep heeft in 3 bijeenkomsten een advies geformuleerd dat aan cao-partijen ten behoeve van de komende onderhandelingen zal worden verstrekt. Wij horen op de ledenvergadering ook graag hoe jullie over deze onderwerpen denken.
Verder is in het afgelopen jaar de pilot floating holidays uitgevoerd. Ook dit onderwerp bespreken we graag op deze bijeenkomst.

Kom vooral naar de ledenvergadering om mee te praten en denken over onze inzet voor het komende cao-traject.

Heb je vragen of opmerkingen dan kan dat ook via deze pagina op de CNV Vakmensen website.

Ledenvergadering
De ledenvergadering wordt gehouden op:

vrijdag 20 januari van 14.00 tot 15.30 uur
In de grote vergaderzaal op de 5e verdieping.

Ook niet leden zijn welkom op deze bijeenkomst.

Mocht je verhinderd zijn, dan kun je eventuele opmerkingen vooraf per mail aan de kaderleden of aan mij doorgeven.

Wij hopen op een grote opkomst! Tot volgende week vrijdag.

 

Mede namens de kaderleden Katleen en Liliane,

Jeroen Bruinsma

Bestuurder CNV Vakmensen
tel: 06-34497279

 

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error