Stand van zaken DJP-De Hoop

Zoals jullie weten hebben wij na het cao-traject, op jullie verzoek, een stevige brief naar jullie werkgever gestuurd. De werkgever wilde daar graag met de vakbondsbestuurders over spreken in een persoonlijk gesprek. Op 11 juli heeft dit gesprek plaatsgevonden tussen de bestuurders van beide vakbonden en jullie werkgever. Partijen hebben tijdens dit gesprek het afgelopen cao-proces en de ledenvergaderingen geëvalueerd. Wij wilden uiteraard wel alsnog een schriftelijke reactie op onze stevige brief. Jullie werkgever heeft deze inmiddels op papier gezet. In deze nieuwsbrief lezen jullie de uitkomst van het gesprek. De door jullie werkgever opgestelde schriftelijke reactie treffen jullie als bijlage aan.

Het management heeft de indruk dat de werknemers bij DJP-de Hoop tevreden zijn over het eindresultaat 

Het management benadrukt dat zij regelmatig in de fabriek komen en dat zij de indruk hebben dat het personeel tevreden is over het uiteindelijk cao-resultaat. De werknemers bij DJP-de Hoop hebben begrip voor de onzekere situatie, aldus het management. Op ons verzoek heeft het management een nadere toelichting gegeven op het uitstellen van de salarisverhoging met één maand. Volgens het management heeft dit niet te maken met het budget voor de maand mei 2022, maar met het budget voor het totale jaar 2022. De Jong Verpakkingen houdt strak vast aan de afgesproken budgetten, zo ook het budget voor de salarisverhoging. De jong Verpakkingen wil namelijk de komende jaren fors investeren in machines en in mensen. Het geld om te investeren moet 'zelf' verdiend worden. Het is bij het management duidelijk geworden dat zij dit beter naar jullie moeten communiceren. De bonden hebben richting jullie werkgever aangegeven dat zij andere signalen van leden hebben opgevangen. Het merendeel van jullie is ontevreden over het verloop van het proces en het uiteindelijk resultaat. Met name de uitgestelde loonsverhoging per 1 juni van dit jaar is voor vele een doorn in het oog. Wij hebben dit richting jullie werkgever gecommuniceerd en aangegeven dat dit volgend jaar anders moet en kan. 

Jullie werkgever heeft toegezegd dat jullie in september een tegemoetkoming ontvangen vanwege de uitgestelde salarisverhoging. De bonden hebben een aantal suggesties aangedragen, zoals een vrij te besteden cadeaubon (bijvoorbeeld een VVV bond). 

De uitgestelde salarisverhoging heeft geen invloed op de hoogte van het ontvangen vakantiegeld

Een aantal leden zijn in de veronderstelling dat de uitgestelde salarisverhoging invloed heeft op de hoogte van het vakantiegeld. Dit is niet het geval. In de cao is afgesproken dat het salaris over de maand april 2022 bepalend is voor de hoogte van het vakantiegeld. Dit is tijdens het gesprek door jullie werkgever bevestigd. 

Er zijn inmiddels verschillende werkgroepen opgestart 

Inmiddels is er een werkgroep voor flexibele werktijden en een werkgroep voor het levensfase verlof opgestart. Hoewel dit niet gebruikelijk is, nemen de bestuurders van beide bonden direct deel in de werkgroep levensfase verlof. Op deze manier hopen wij op korte termijn duidelijke kaders te kunnen stellen aangaande het levensfaseverlof. Daarnaast heeft het management een externe adviseur ingeschakeld. Uiteraard houden wij jullie op de hoogte van het verdere verloop. 

Onduidelijkheid over de uitvoering van de fiscale regeling reiskostenvergoeding

Beide bonden hebben verschillende signalen ontvangen over onduidelijkheid over de reiskostenvergoeding. Wij hebben dit aangegeven bij jullie werkgever. In de samenvatting van jullie werkgever kun je nalezen hoe het uitruilen in zijn werk gaat. Jullie werkgever zal dit ook nog een keer communiceren in de nieuwsbrief van oktober. 

Vragen?

Mocht je vragen hebben over het gesprek van 11 juli of over de brief van het management van DJP-De hoop, dan hoor ik het graag. 

Sharon van Boxmeer, Bestuurder CNV Vakmensen 
06 28 86 65 12 / s.vanboxmeer@cnvvakmensen.nl 

 

Downloads