SK Roermond Papier doet onderzoek naar arbeidsvoorwaarden

Tijdens de onderhandelingen van de cao Papier Restgroep is gesproken over de positie van SK Roermond ten opzichte van de andere bedrijven. Een afspraak was dat de directie de mogelijkheden zal onderzoeken. Hieronder vindt je de stand van zaken.

Toekomstig arbeidsvoorwaardenbeleid

Onlangs hebben bestuurders en kaderleden van FNV en CNV Vakmensen gesproken met de leiding van Smurfit Kappa Roermond over de gang van zaken bij jullie bedrijf en over het toekomstig arbeidsvoorwaardenbeleid. Daarbij heeft de directie aangekondigd dat ze na de vakantieperiode een onderzoek wil doen onder het personeel van Smurfit Kappa Roermond naar jullie beleving van het huidige arbeidsvoorwaardenpakket en wat jullie in de toekomst verbeterd of veranderd willen zien. Het bedrijf heeft de vakbonden gevraagd daar een gezamenlijk onderzoek van te maken. Bestuurders en kaderleden hebben echter besloten hier niet aan mee te werken. Wij hebben immers ons eigen onderzoek jaarlijks in de uitvraag van jullie ideeën voor de nieuwe cao.

Onderzoek

Smurfit Kappa Roermond heeft echter alle recht om zelf een onderzoek te doen onder haar personeel. De resultaten daarvan kunnen en willen zij gebruiken om te komen tot voorstellen van de werkgever voor een nieuwe cao. Net als wij de resultaten van onze ledenraadplegingen ook gebruiken om te komen tot voorstellen voor een nieuwe cao. Onderdeel van dat onderzoek van de werkgever zal ook zijn aan welke cao jullie de voorkeur geven. Op dit moment is Smurfit Kappa Roermond aangesloten bij de zogenoemde Rest-Papier-cao. Een cao waarin nog drie andere bedrijven in de sector zijn aangesloten. Andere vestigingen van Smurfit Kappa hebben of een bedrijfstak-cao of een bedrijfs-cao.

Wij hebben in onze gesprekken met onze leden bij Smurfit Kappa Roermond de laatste jaren steeds te horen gekregen dat het jullie voorkeur heeft om uit de Rest-Papier-cao te stappen en met een eigen bedrijfs-cao door te gaan. Wij hebben ook in dit gesprek die voorkeur van jullie duidelijk aangegeven bij jullie directie.

Namens de onderhandelingsdelegatie bestaande uit  Wilfred Jonkhout (FNV), Jacqueline Kraan (CNV Vakmensen) en kaderleden Pierre Willems en Leo van Montfort

Jacqueline Kraan
bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5160 2048
E j.kraan@cnvvakmensen.nl