Reorganisatie Neenah Coldenhove 2

Er wordt onderhandeld over het sociaal plan voor de reorganisatie. Binnenkort zullen er ledenvergaderingen worden gehouden op 16 augustus 2022 op het bedrijf.

Adviesaanvraag Ondernemingsraad

Zoals aangegeven in de vorige nieuwsbrief moet de werkgever het voornemen om te reorganiseren voorleggen aan de OR. De OR heeft het recht om hierin te adviseren. Dat betekent dat de werkgever een concreet plan moet laten zien aan de OR. De ondernemingsraad is op dit moment druk bezig om dit plan goed te onderzoeken.

Straks komt er een moment dat de ondernemingsraad kan adviseren. Dit kan een positief, negatief of advies met aanbevelingen/voorwaarden zijn. In geval van een positief advies zal het “voornemen om te reorganiseren” een definitief besluit worden. Hoe dit besluit er exact uit zal zien weten we nog niet precies. Wat we wel weten is dat het besluit sociale gevolgen zal hebben voor de werknemers, met name voor de mensen die gedwongen uit dienst moeten (de boventallige werknemers).

Sociaal plan vakbonden

Om deze sociale gevolgen zo goed mogelijk op te vangen hebben de vakbonden met de werkgever gesproken over een sociaal plan. Deze gesprekken lopen parallel met bovenstaand traject van de OR. Wij zullen het uiteindelijke sociaal plan voorleggen aan de vakbondsleden. Op dit moment hebben wij een concept sociaal plan kunnen maken met de werkgever. We hebben belangrijke afspraken gemaakt over een ontslagvergoeding, een outplacementtraject, een plaatsmakersregeling en budget voor opleiding, juridisch en financieel advies. 

Het sociaal plan is een feit als de vakbondsleden akkoord zijn EN als de OR heeft geadviseerd.

Werknemersbijeenkomsten

Op dinsdag 16 augustus organiseren we met de werkgever personeelsbijeenkomsten om de reorganisatie en het sociaal plan toe te lichten. Iedereen is hier welkom, ook mensen die geen lid zijn van de vakbond. Uiteindelijk zullen alleen de vakbondsleden aan het eind van de vergadering stemmen over het sociaal plan.

Er vinden 3 vergaderingen plaats, allen in de kantine


1. 13.00 uur
2. 14.05 uur
3. 21.00 uur.

Alle boventallige vakbondsleden worden door de vakbondsjuristen ondersteund van begin tot eind. Zodra we weten om welke mensen het gaat zullen we het juridisch traject opstarten. Zodra je weet dat je boventallig bent en je officieel bent “aangezegd” door de werkgever, neem dan contact op met ondergetekende.

Jacqueline Kraan,
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51602048
E: j.kraan@cnvvakmensen.nl