Overleg tussen de vakbonden en de directie van Smart Packaging Solutions over de hoge inflatie

Begin oktober hebben we een periodiek overleg met de directie van Smart Packaging Solutions gevoerd. Tijdens dit overleg hebben we aandacht gevraagd voor de huidige inflatie en jullie koopkracht die flink is gedaald. We hebben de directie gevraagd om na te denken over een tussentijdse compensatie voor de werknemers. In deze nieuwsbrief lees je hier meer over.

Jullie ontvangen een eenmalige tegemoetkoming

Kort geleden heeft de directie besloten om in januari 2023 een eenmalige uitkering van € 500 bruto aan jullie te betalen. Daarnaast zijn we geïnformeerd over de uitbetaling van de winstuitkering van in ieder geval € 500 (mogelijk € 600,--) in februari 2023.

Er is meer nodig om het koopkrachtverlies bij werknemers te compenseren 

In het vervolgoverleg van 12 december hebben we de directie laten weten dat dit een stap is in de goede richting, maar dat er meer nodig is om het koopkrachtverlies bij werknemers voldoende te compenseren. FNV en CNV Vakmensen vinden dat de compensatie niet eenmalig moet zijn. Koopkrachtverlies voelen we immers iedere maand als we de rekeningen moeten betalen en de boodschappen doen. Daarnaast vinden we dat de compensatie zodanig moet worden gegeven dat iedere euro zo veel mogelijk bij de werknemers terecht komt. We willen graag dat de werknemers van Smart Packaging Solutions daadwerkelijk verlichting in de portemonnee voelen.

Op 6 februari 2023 is het volgende periodiek overleg met de directie gepland. Kort daarna zullen we ledenvergaderingen organiseren. Dan gaan we jullie meer vertellen over het resultaat van de besprekingen met de directie. Dan hebben we ook meer inzicht in de maatregelen van de regering, zoals bijvoorbeeld het tijdelijk prijsplafond voor gas en elektriciteit en de belastingmaatregelen die in januari 2023 ingaan.

Nieuwe CNV Vakmensen leden

Het is belangrijk dat zich binnen Smart Packaging Solutions nieuwe leden aanmelden. Alleen samen kunnen we een sterke vuist maken en zorgen voor goede loonafspraken. Ik roep jullie dan ook op om je collega’s warm te maken voor de vakbond.

CNV Vakmensen geeft tot 1 januari 2023 korting op de contributie voor nieuwe leden. Nieuwe leden betalen 20,23 euro voor 6 maanden lidmaatschap. Bestaande leden die een nieuw lid inschrijven ontvangen een cadeaubon van 20 euro voor ieder lid. 

Meer informatie over onze ledenactie lees je op www.cnv-ledenwerven.nl

Vragen of opmerkingen?

Mocht je vragen of opmerkingen hebben over deze nieuwsbrief, dan hoor ik dat uiteraard graag. Je kunt mij bereiken via onderstaande contactgegevens. 

Ik wens jullie alvast fijne feestdagen en een goed nieuwjaar! 

Sharon van Boxmeer 
Bestuurder CNV Vakmensen 
M. 06 28 86 65 12
E. s.vanboxmeer@cnvvakmensen.nl