Onderhandelingsresultaat cao Kartoflex ter stemming

Zoals wij hebben laten weten is er op 31 mei 2022 een onderhandelingsresultaat bereikt over jullie nieuwe cao. Om dit resultaat toe te lichten hebben wij een tweetal digitale bijeenkomsten georganiseerd. Helaas hebben maar weinig leden gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Dat is jammer, want het was voor ons een mooie gelegenheid om aan jullie uit te leggen waarom sommige zaken wel en waarom sommige zaken niet terug komen in het Onderhandelingsresultaat.

Stemming

Het zijn onze leden die stemrecht hebben, vandaar ons verzoek om aan ons kenbaar te maken of je voor of tegen het resultaat bent. Dat kan digitaal via onderstaande link. Maar, omdat wij toch wel veel mensen hebben die niet digitaal onderlegd zijn, ook schriftelijk. In beide gevallen geldt dat wij vragen om je stem voor 1 juli 2022 uit te brengen.

Nog even wat toelichting

We zijn de onderhandelingen begonnen met eerst een aantal verslechteringen van tafel te halen die de werkgevers hadden voorgesteld (verlaging 2-ploegentoeslag en versobering van inkomen tijdens ziekte). Nadat we dat voor elkaar hadden, was het nog een hele klus om een vast bedrag af te kunnen spreken i.p.v procenten. Dit was voor ons een belangrijke eis, omdat met een vast bedrag juist de lage inkomens er meer op vooruit gaan. Iets dat op dit moment van belang is, gelet op de hoge inflatie. Na veel heen en weer gepraat is ons dat gelukt.

Als je alles bij elkaar optelt, dan gaan de loonschalen in functiegroep 1 er in de looptijd van de cao met 5% koopkracht op vooruit. Functiegroep 5 met 4.3% en zo loopt het steeds verder af. Let wel: wij baseren ons op de cao-loonschalen, mensen die meer verdienen dan hetgeen de cao voorschrijft, zullen met andere percentages rekening moeten houden. Voor alle zekerheid: je neemt de €85, dat deel je door je schaalsalaris x 100 en dan heb je het structurele percentage waarmee jouw maandsalaris omhoog gaat. Daarnaast hebben we over de 15 maanden heen €300,- eenmalig, dat is €20,- per maand en dat komt er dus bovenop. Volgens de nieuwe uitzendcao geldt dit ook voor de uitzendkrachten.

Verder hebben we een aantal kwalitatieve afspraken kunnen vastleggen, zoals een vergewisbepaling (controle of er juist betaald wordt) voor de beloning van uitzendkrachten, gaat de uitgebreide ketenbepaling voor seizoenskrachten uit de cao en worden de opzegtermijnen versimpeld, waardoor deze nog maar op 1 manier uitlegbaar zijn. Ook wordt het bijzonder verlof bij overlijden ouders/schoonouders etc uitgebreid en hebben we ook het aanvullend geboorteverlof van 70% wettelijk naar 80% kunnen regelen. Zie verder de bijlage Onderhandelingsresultaat voor alle afspraken .

Geen RVU-regeling

Wij kregen wel wat vragen of wij ook een "Eerder stoppen met Werken" regeling hadden afgesproken, daarover het volgende: een dergelijke regeling is voor de werkgevers uit de sector onbespreekbaar. Dat bleek al toen zij in januari uit het samenwerkingsverband waren gestapt, waarmee de werkgevers een mogelijke subsidie overboord hebben gegooid. Werkgevers gaven aan dat zij individueel maatwerk willen afspreken, maar geen recht op een eerder stoppen met werken regeling willen vastleggen in een cao.

Dit betekent het volgende: als jij, op grond van je leeftijd in aanmerking zou komen voor een dergelijke regeling (geboren voor oktober 1961) en jij wilt eerder stoppen met werken? Meld je dan bij de werkgever met jouw verzoek. Bedenk wel dat de regeling gebaseerd is op een soort overbrugging van de AOW, die de werkgever dan betaald. Ook als er geen regeling is vastgelegd in de cao, KAN DE WERKGEVER EEN DERGELIJKE REGELING AFSPREKEN MET DE WERKNEMERS. Of bezien of andere regelingen ook tot de mogelijkheden behoren. Laat je wel vooraf goed financieel informeren, maak daarom gebruik van de financieel adviesgesprekken die in onze sector door het Sociaal Fonds worden betaald. Zie https://www.fcb-verpakkingen.nl/financieeladvies/

Samenvattend

Al met al is de onderhandelingsdelegatie blij met het resultaat dat wij met overleg hebben bereikt. De werkgevers hebben tijdens het proces van de onderhandelingen nog een nieuw mandaat opgehaald bij hun achterban. De looptijd is te overzien, want over goed 1 jaar zitten we opnieuw aan tafel. Echter het woord is aan jullie, dus maak gebruik van je stemrecht en stem! Bedenk wel dat bij een tegenstem er dan straks wel aan jou gevraagd gaat worden hoe wij dan een beter resultaat voor elkaar zouden kunnen krijgen en dat kan dus niet zonder jouw inzet. Je kan via bijgevoegde link stemmen.

Als bestuurder van CNV Vakmensen vind ik het belangrijk om contact te hebben met mensen uit de bedrijfstak. Jullie kunnen mij vertellen wat er in jouw bedrijf gebeurd. Uit jullie verhalen kan ik dan een voorstel tot wijziging voor de cao schrijven en in gesprek gaan met de werkgeversvereniging. Ben je bereid om af en toe met mij te bellen of te mailen laat het mij dan weten. Alleen als ik weet wat er in de bedrijven gebeurt kan ik concrete voorstellen doen en jullie belangen goed vertegenwoordigen.

Link om te stemmen

Klik HIER om te stemmen of je voor of tegen het resultaat bent. Ontvang je deze nieuwsbrief via de post, dan kan je de enquête vinden op de cao-pagina. Ga naar www.cnvvakmensen.nl/caos en type kartonnage en flexibele verpakkingen in het cao zoekveld. Breng je stem uit voor 1 juli

Jacqueline Kraan
Bestuurder CNV Vakmensen
M:  06 5160 2048
E: j.kraan@cnvvakmensen.nl

Mede namens Monique Daamen, FNV Procesindustrie

Downloads