Onderhandeling resultaat cao Smart Packaging Solutions.

Zoals in de gezamenlijke mededeling te lezen is, hebben partijen deze week een onderhandeling resultaat bereikt na een dag constructief onderhandelen. De hoofdlijnen staan ook in de mededeling vermeld. Nu is het woord aan de leden om dit resultaat te beoordelen en erover te stemmen.

Ledenraadpleging

Deze vind plaats in de Greenroom op het bedrijf op vrijdag 10 juni 2022.
We houden twee vergaderingen: 1e vergadering aanvang 13.00 uur; 2e vergadering aanvang 14.00 uur.
Op de vergaderingen lichten wij het resultaat toe en kunt u vragen stellen, daarna gaan we over het resultaat stemmen.

Stemmen

Wellicht zijn ongeorganiseerde collega's ook benieuwd naar het hoe en waarom van dit resultaat.
Zij mogen met u meekomen naar de vergadering om te luisteren, zij mogen niet stemmen.
Dat recht is alleen voorbehouden aan CNV leden.

Graag zien we elkaar op 10 juni a.s.

namens de onderhandelingsdelegatie,

Roland Griep
Sharon van Boxmeer

Peter Boeseken, bestuurder CNV Vakmensen
p.boeseken@cnvvakmensen.nl

Downloads