Nieuw eindbod van directie Essity Gennep

Na het uitbrengen van het ultimatum heeft de directie van Essity Gennep gereageerd met een nieuw eindbod. Dit zal ter stemming worden voorgelegd op woensdag 27 maart in het proeflokaal te Heijen.

Ledenraadplegingen 27 maart a.s.

Tijdens ledenraadplegingen op woensdag 27 maart aanstaande zullen wij het laatste eindbod aan jullie voorleggen. Afhankelijk van de uitkomst van de stemming onder de leden van beide bonden zullen we onze stappen naar de toekomst toe bepalen. Bij acceptatie van het eindbod door de leden is er sprake van een nieuwe cao en is het ultimatum en de actie-dreiging van de baan. Bij afwijzing van het nieuwe eindbod blijft het ultimatum van kracht en zullen we verder gaan met het voorbereiden van eventuele acties.
Iedereen is welkom! Leden van CNV Vakmensen, leden van FNV en ook niet-leden. Maar aan de stemmingen mogen alleen de leden van FNV en CNV Vakmensen meedoen.

Ledenvergadering op 27 maart 2024
1e sessie om 12.30 uur 
2e sessie om 14.15 uur
Proeflokaal 1891, Hoofdstraat 154, 6598 AA Heijen

De directie van Essity Gennep heeft deze week een nieuw eindbod voorgelegd aan de bonden. Dit eindbod komt als een reactie op ons ultimatum om voor 5 april tot een nieuwe cao te komen.

Na overleg tussen de bestuurders en kaderleden van beide bonden hebben wij geconcludeerd dat we dit vernieuwde eindbod zullen voorleggen aan de leden van de bonden in nieuwe ledenraadplegingen.

Het eindbod bestaat uit dezelfde onderdelen als het laatste bod van Essity, alleen de loonparagraaf is aangepast. Die luidt nu:

Looptijd:

  • 18 maanden

Inkomen:

  • Verhoging van de bruto-salarissen per 1 januari 2024 met 4,5 procent
  • Verhoging van de bruto-salarissen per 1 juli 2024 met 1,0 procent
  • Verhoging van de bruto-salarissen per 1 januari 2025 met 1,0 procent

Het totale eindbod vind je in de bijlage
De ledenraadplegingen over dit eindbod zijn op korte termijn want de directie van Essity Gennep heeft aangegeven dat ze voor zondag 31 maart een reactie van de bonden wil hebben op dit nieuwe eindbod.

De cao online

Je kunt het hele cao-traject online volgen. Reageer of stel je vragen en blijf zo altijd op de hoogte van het laatste nieuws over jouw cao. Ga hier naar jouw cao-pagina

Wij rekenen op jullie aanwezigheid. Kom allemaal.

Jacqueline Kraan 
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 48
E: j.kraan@cnvvakmensen.nl                         

Hans Mickers
kaderlid CNV Vakmensen 

Downloads