Ledenvergaderingen Stora Enso De Hoop

Inmiddels hebben we Stora Enso kunnen bewegen richting een verkooptraject en is de directie in gesprek met partijen over een mogelijke verkoop. Meer informatie hierover volgt vanuit directie of de OR. Tegelijkertijd zijn de vakbonden druk bezig geweest om het vangnet, het sociaal plan, zo goed als mogelijk uit te onderhandelen. Wij zijn op dit moment zover gekomen dat de leden nu aan het woord zijn. In deze nieuwsbrief lees je hier meer over.

Wij organiseren ledenvergaderingen

Dinsdag 19 september om:

11:00 uur voor iedereen
14:15 uur voor de mensen uit de nachtdienst

Alle werknemers worden door het management in de gelegenheid gesteld om aanwezig te zijn bij de ledenvergadering. Tijdens deze ledenvergaderingen geven de vakbonden een presentatie over de inhoud van het sociaal plan en is er ruimte om vragen te stellen. Na deze ledenvergaderingen ontvangen de leden een nieuwsbrief met een stemknop en een link naar de volledige tekst van het sociaal plan. De leden brengen hun stem uit tot vrijdag 22 september 12:00 uur.

Verzoek! Als er vakbondsleden zijn die deze e-mail niet hebben gehad: stuur de e-mail dan aub door naar deze collega’s.

Hoe nu verder met het verkooptraject

Het is nu aan de directie en de OR om informatie te verschaffen over een verkooptraject, dan wel het adviestraject over definitieve sluiting. Zodra die informatie bekend is, kunnen wij verdere afspraken maken over de vervolgstappen. Voor nu is één ding zeker: als de leden met een meerderheid instemmen is het sociaal plan een feit. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste punten: Dit zijn de belangrijkste punten uit het concept sociaal plan van 12 september.

Werkingssfeer

 • Het sociaal plan is van toepassing op alle boventallig verklaarde werknemers van De Hoop met een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 • Het sociaal plan heeft een looptijd tot en met 31 december 2025. De rechten uit dit sociaal plan blijven ook na de looptijd van kracht.
 • Dit sociaal plan is ook van toepassing bij een gedeeltelijke sluiting.
 • Stora Enso staat als moederbedrijf garant voor de kosten van het sociaal plan.

Ontslagvergoeding
Iedereen in dienst van De Hoop en die boventallig wordt verklaard, heeft recht op een ontslagvergoeding. De ontslagvergoeding komt neer op:

 • Transitievergoeding vermenigvuldigd met factor 2,8 voor iedereen.
 • Minimale vergoeding: 4 keer je maandinkomen.
 • Maximale vergoeding: wat je nog bij De Hoop verdiend zou hebben tot aan je AOW-leeftijd.
 • Bij de berekening van de ontslagvergoeding wordt onder andere overwerk meegenomen. Per persoon wordt bekeken in welk jaar (2021 of 2022) jij het meeste hebt overgewerkt.

Tekenbonus
De dienstverbanden worden beëindigd via een VSO (vaststellingsovereenkomst). Laat de VSO ALTIJD controleren door een jurist voordat je deze tekent. Als de vaststellingsovereenkomst binnen 15 werkdagen getekend retour is, ontvang je een tekenbonus van één maandsalaris.

Outplacement en opleiding:
Maak ALTIJD een afspraak met het outplacementbureau PASSUS (of een ander bureau in overleg met werkgever) of ga naar de informatiebijeenkomst! Doe dit om je budget voor eventuele opleiding en dergelijke veilig te stellen.

 • Mobiliteitsbudget max €4.500,= per persoon.
 • Als dit bedrag niet genoeg is kan dit bedrag worden verdubbeld. Let op! Dit is aan voorwaarden verbonden, raadpleeg dus op voorhand al het outplacementbureau.
 • Je moet hiervoor facturen indienen! Dit staat allemaal in de tekst van het sociaal plan, raadpleeg het outplacementbureau.

Financieel en juridisch advies
Maak ALTIJD gebruik van financieel en juridisch advies. De vakbonden (voor vakbondsleden) en de werkgever zorgen voor de contactgegevens.

 • Juridische bijstand maximaal € 750,=.
 • Financieel advies maximaal € 850,=.

Jubileum
Als je een jubileum hebt binnen 12 maanden nadat je dienstverband is geëindigd, dan wordt deze uitkering bruto betaald bij de eindafrekening.

Verlofsaldo
Alle uren die je nog open hebt staan en niet in staat bent om op te nemen worden uitbetaald aan het einde van het dienstverband.

Vragen/opmerkingen

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact met mij op via onderstaande contactgegevens.

Mede namens het kader van CNV Vakmensen en Ashna Kamta en het kader van FNV,

Sharon van Boxmeer, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 2886 6512
E s.vanboxmeer@cnvvakmensen.nl