Ledenvergadering eindbod Sociaal Plan en eindbod cao Essity Gennep

Er is onderhandeld over de cao en over het landelijk sociaal plan. Bij allebei heeft Essity een eindbod neergelegd. Daar willen we je graag over bijpraten.

Maandag 20 november houden we ledenraadplegingen bij Essity Gennep. Er zijn twee eindboden van de werkgever waarover de leden van FNV en CNV zich moeten gaan uitspreken.

Maandag 20 november 2023

Tijd: 12.15 en 14:15 uur

Plaats: kantine Essity te Heijen

Eindbod Sociaal Plan

Vrijdag 3 november heeft de directie van Essity in Zeist na verschillende onderhandelingsrondes over een landelijk Sociaal Plan de besprekingen verder afgebroken en een eindbod op tafel gelegd. Het eindbod heeft verschillende gezichten. De regelingen met betrekking tot het werk-naar-werk-traject zijn volgens ons heel behoorlijk. De voorgestelde beëindigingsvergoeding is in onze ogen echter een behoorlijke verslechtering tot opzichte van de Sociaal Plannen die Essity in het verleden kende. Al met al leggen we dit eindbod neutraal aan jullie voor. 

Eindbod cao Essity Gennep 2024 

Dinsdag 7 november hebben we met de directie van Essity Gennep voor de tweede keer gesproken over een nieuwe cao die op 1 januari van het komend jaar moet ingaan. Na intensieve onderhandelingen bleek dat we met name op het gebied van de loonontwikkeling er niet samen uit zouden komen. Het nu voorliggende bod van Essity is zodanig dat het koopkrachtverlies dat jullie in de afgelopen periode opgelopen hebben door de grote inflatie niet geheel wordt gecompenseerd. Dat betekent dat je er in de afgelopen periode armer op geworden bent. Volgens ons kan dat nooit de bedoeling van werken zijn. Daarom leggen we het cao-eindbod van jullie werkgever met een negatief advies aan jullie voor. 

Het gaat om jullie toekomst! Wij rekenen op jullie aanwezigheid.

Komt allen!

Iedereen is welkom op deze ledenraadplegingen, leden van FNV, leden van CNV Vakmensen en ook niet-leden. Maar aan de stemmingen mogen alleen de leden van FNV en CNV Vakmensen meedoen.

Mede namens FNV (Wilfred Jonkhout, Hans Lemmen, Frank Rutten, Naadir Quechten) en kaderlid CNV Vakmensen Hans Mickers,

Jacqueline Kraan
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5160 2048 
E j.kraan@cnvvakmensen.nl

 

Downloads

Laat hier je reactie of opmerking achter voor de onderhandelaar:

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error