Ledenraadplegingen cao Sappi eindbod 2024-2025

Na drie onderhandelingsrondes zijn de gezamenlijke bonden (CNV Vakmensen, FNV en ACV) en de directie van Sappi Maastricht er niet in geslaagd om gezamenlijk tot een onderhandelingsresultaat te komen over een nieuwe cao na 1 april 2024.

Eindbod

Op woensdag 13 maart heeft Sappi besloten een eindbod uit te brengen. Dat eindbod vinden jullie in de bijlage. Een eindbod is niet verder onderhandelbaar en de bonden zijn gehouden om zo’n eindbod voor te leggen aan de leden. De onderhandelingen verliepen in een goede sfeer, maar de verschillen in inzichten met betrekking tot de benodigde inkomensverbetering liepen te ver uiteen om tot een overeenstemming te kunnen komen. Het is nu aan de leden om zich uit te spreken over het door Sappi uitgebrachte eindbod. 
Vakbonden zullen het eindbod met een negatief advies voorleggen aan de medewerkers van Sappi op bijeenkomsten waar de leden van de bonden mogen stemmen over dat eindbod. Die bijeenkomsten vinden plaats op maandag 8 april aanstaande in de Commanderij. Er zullen drie bijeenkomsten worden georganiseerd om zoveel mogelijk collega’s de kans te geven mee te praten.

Ledenraadplegingen: 8 april

De drie ledenraadplegingen vinden plaats op maandag 8 april in de Commanderij:

1. van 12:45 tot 13.45 uur;
2. van 14.15 tot 15.15 uur;
3. van 16.00 tot 17:00 uur.

Iedereen is welkom, dus ook niet-leden van de vakbonden. Echter: stemrecht hebben alleen leden van een vakbond. Graag tot ziens op één van de drie bijeenkomsten. 

Cao-pagina

Wil je het hele cao-traject nog eens nalezen, ga dan naar de cao-pagina Cao Sappi | CNV Vakmensen - Papier en karton | CNV Vakmensen

Mede namens de onderhandelingsdelegatie van FNV en ACV:
Kaderleden: Maurice Limpens en Armand Somers (CNV Vakmensen)
Roy Wijkman (FNV) en Jean Weijzen (ACV)
Bestuurders: Wilfred Jonkhout, FNV en Jos Poukens, ACV
Rémy Biesmans, CNV Vakmensen
M 06 2833 4284 / r.biesmans@cnvvakmensen.nl  

Downloads

Laat hier je reactie of opmerking achter voor de onderhandelaar:

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error