Leden Essity Gennep wijzen verbeterd bod af, acties in voorbereiding

Op maandag 5 februari 2024 zijn er ledenvergaderingen geweest dit hebben gestemd over het verbeterde bod van Essity. De leden hebben het verbeterde bod afgewezen. Daarna hebben we gestemd over het mogelijk voeren van actie. De leden hebben unaniem ingestemd met het voeren van actie.

In het najaar hebben we het eerste eindbod van Essity Gennep voorgelegd aan de leden. Het bod bestond uit 4.5% in een cao van 12 maanden. De leden hebben dat bod afgewezen in het najaar en ook op maandag 5 februari. Eind december hebben we weer overlegd met Essity Gennep. Dit heeft geleid tot een verbeterd bod. Het bod betrof een cao van 18 maanden met een loonsverhoging van

  • 5% per 1 januari 2024
  • 75% per 1 oktober 2024 en
  • 75% per 1 april 2024.

Ook dit bod is op 5 februari door de leden afgestemd.

Driekwart-vergadering

Na de stemmingen over de voorstellen van de kant van de werkgever hebben we beide ledenraadplegingen omgezet in een zogenoemde driekwart-vergadering. Dit betekent dat er is gepeild of minimaal 75% van de aanwezige leden voor het voeren van acties zijn. Alle leden hebben ingestemd met het voeren van acties in welke vorm dan ook. Beide bonden hebben dus de drempel van 75% gehaald, dit betekent dat zowel FNV als CNV Vakmensen de directie van Essity Gennep een ultimatum gaat stellen. Komt zij niet tegemoet aan dit ultimatum zullen beide bonden oproepen tot acties bij het bedrijf. De uitslagen van de stemmingen op de ledenraadplegingen van 5 februari zijn afgelopen dinsdag aan de directie medegedeeld.

Wij houden jullie op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Mede namens Wilfred Jonkhout (vakbondsbestuurder FNV), Hans Lemmen, Frank Rutten, Naadir Ouechten (kaderleden FNV) en Hans Mickers (kaderlid CNV Vakmensen),

Jacqueline Kraan
M: 06 5160 2048
j.kraan@cnvvakmensen.nl