Informatiesessie sociaal plan Sappi, jij komt toch ook?

Gezien de huidige ontwikkelingen binnen de Sappi organisatie heeft werkgever contact gezocht met de betrokken bonden in relatie tot het eerder overeengekomen, maar nooit getekende, sociaal plan. De bonden willen jullie hier graag over informeren.

Sociaal Plan

Zoals je weet zijn bonden en jouw werkgever afgelopen jaar een sociaal plan overeengekomen ten gevolge van de voorgenomen verkoop van Sappi Maastricht. Aangezien deze verkoop op het laatste moment niet is doorgegaan, had dit sociaal plan dan ook geen enkele juridische waarde meer. Vandaar dat dit document uiteindelijk nooit door betrokken partijen is ondertekend.

Gevolgen sluiting Sappi Stockstadt

Enige tijd geleden werden de Maastrichtse organisatie én bonden geïnformeerd over de sluiting van Sappi Stockstadt. Met deze op handen zijnde sluiting én mogelijke positieve of negatieve gevolgen voor Sappi Maastricht voelde werkgever de behoefte om het eerder (niet getekende) Sociaal Plan alsnog overeen te komen, met een aantal wijzigingen binnen de werkingssfeer, duur en ingangsdatum. Op uitnodiging van werkgever zijn de bonden onlangs geïnformeerd over de huidige stand van zaken en verwachtingen binnen Sappi en de wens aangaande het sociaal plan.

Informatiebijeenkomst 

Vandaag heeft werkgever jullie geïnformeerd over mogelijke en te verwachten ontwikkelingen binnen Sappi Maastricht. Op basis daarvan willen wij iedereen (leden en niet-leden) uitnodigen op vrijdag 15 september in de Commanderij voor een informatiebijeenkomst over het verzoek vanuit werkgever voor een (aangepast) Sociaal Plan. Zowel leden als niet-leden zijn van harte uitgenodigd. Om zoveel mogelijk rekening te houden met jullie diensten zijn er twee tijdstippen waarop je kunt aanschuiven. Dit zal zijn om 12.30 uur en om 14.15 uur.

Kortom:

Datum: 15 september aanstaande
Locatie: De Commanderij
Tijdstippen: 12.30 uur en 14.15 uur

Wij hopen zoveel mogelijk mensen te mogen verwelkomen.

Mede namens Jos Poukens (Bestuurder ACV) en Walter Kunstek (Bestuurder FNV),

Rémy Biesmans
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 2833 4284
E r.biesmans@cnvvakmensen.nl

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error