Huhtamaki, update

Op 19 mei was er een kadervergadering met CNV en FNV kaderleden waar we het onder andere hebben gehad over de ontwikkelingen met betrekking tot Huhtamaki 2.0, een afspraak in de cao waarmee we kijken naar de belasting van het werken in ploegen en de bezetting. Ook de werkomstandigheden binnen Huhtamaki hebben we besproken en natuurlijk de aankomende loonsverhoging stond op de agenda.

Veiligheid

Tijdens het kaderoverleg hebben we gesproken over werkomstandigheden en dan met name veiligheid. Zo zijn er signalen dat er uit materiaal giftige dampen komen. In HuhtaNet kun je een gevaarlijke situatie melden. Het is de bedoeling dat er na een melding actie wordt ondernomen door degene die hier verantwoordelijk voor is. De actie die wordt genomen moet dan ook teruggekoppeld worden naar de melder. Dit gebeurt helaas niet altijd in de praktijk. Heb je een melding gedaan, maar heb je het idee dat het niet wordt opgepakt, dan kun je dit bespreken met een kaderlid of met mij.

Oproepuren inzet

Verder is er door Huhtamaki een verzoek aan de vakbonden gedaan om mee te werken aan een goede overbrugging van de bezetting tijdens de vakantieperiode. De vraag was of er akkoord kon worden gegaan met het inzetten van 8 oproepuren als werkuren. Die uren zouden dan in overleg twee weken van tevoren gepland worden, en als tegemoetkoming zouden er voor 8 gewerkte oproepuren dan 12 gerekend worden.

We hebben dit onderwerp tijdens het kaderoverleg besproken. We hebben naar Huhtamaki gereageerd dat er flexibiliteit wordt gevraagd terwijl in de praktijk de flexibiliteit er niet echt is. Het is moeilijk om in ploegen (extra) verlof op te nemen. We hebben aangegeven dat we niet akkoord kunnen gaan met het verzoek. En dat we liever zien dat de uren in opleidingen wordt geïnvesteerd.

Tot slot hebben we aangegeven dat we hopen dat Huhtamaki 2.0 voor verandering zorgt zodat terugkomuren voor opleiding gebruikt worden en de vakantieplanning makkelijker rond komt.

Huhtamaki 2.0

Tijdens het kaderoverleg bleek dat Huhtamaki 2.0 veel duidelijk maakt met betrekking tot problemen rondom de bezetting. Het is goed om teruggekoppeld te krijgen dat de werkgroep, bestaande uit medewerkers, management en HR, op één lijn zitten met betrekking tot de oplossingsrichting. Een van de belangrijkste eerste conclusies is dat de bezetting als eerste op orde komt. Verder zijn er personeelsbijeenkomsten geweest om de medewerkers goed mee te nemen in het gehele project.  

Loonsverhoging

In de cao is de loonsverhoging voor 2022 afgesproken zoals in de hieronder beschreven:

Per 1 juni 2022 worden de salarisschalen en de werkelijke salarissen verhoogd met de op 1 juni 2022 verwachte inflatie voor 2022 (CPB) plus 1,5%.

De loonsverhoging zal gebaseerd zijn op de verwachte inflatie die in juni bekend wordt gemaakt, dit zal ergens volgende week worden gepubliceerd. Zodra dit bekend is zullen de bonden en ook Huhtamaki communiceren over de loonsverhoging.

Tristan Westra/bestuurder CNV Vakmensen
M: 06- 48 45 68 54/t.westra@cnvvakmensen.nl