Eerste ronde cao-onderhandelingen DS Smith Packaging

Afgelopen vrijdag zijn de onderhandelingen begonnen voor de nieuwe cao van DS Smith Packaging. Partijen hebben de voorstellenbrieven toegelicht en de eerste kader zijn al uitgezet. In deze nieuwsbrief lees je meer over de eerste onderhandelingsronde.

Vakbonden en de werkgever hebben de voorstellenbrieven toegelicht

De voorstellenbrief van de CNV Vakmensen en de brief van DS Smith vind je in de bijlage. De sfeer aan de tafel was goed en er was sprake van een constructief overleg.

Hieronder een korte weergave van de besproken punten:

Loon

CNV Vakmensen vraagt om een loonsverhoging van € 335,- euro en een extra periodiek. CNV Vakmensen zet in op centen in plaats van procenten. Iedereen ontvangt hetzelfde bedrag bovenop zijn salaris. Lagere schalen zullen een grotere procentuele salarisgroei doormaken dan de hogere salarisschalen.

Hierbij een voorbeeld. Jan verdient € 2.500 bruto per maand en Klaas € 4.000 bruto per maand. Er vindt een salarisstijging plaats van € 200 bruto per maand. Dit betekent dat Jan er 8% per maand (2.500 : 2.700 x 100 %) op vooruit gaat en Klaas 5% (4.000 : 4.200 x 100%) per maand.

Jullie werkgever heeft voorgesteld om de salarissen met 3% + € 100,-- bruto te verhogen.

(Zit je bijvoorbeeld in de hoogste trede van schaal 5 dan betekent dit voor jou 6,34%).

Werknemers die buiten de cao vallen hebben van DS Smith Packaging een loonsverhoging ontvangen tussen de 6 en 7%. Echter, er is een groot verschil tussen inkomensgroepen. De werknemers die modaal verdienen verliezen meer koopkracht dan werknemers die 2 x modaal of meer verdienen. Dit komt omdat de inflatie toegeschreven kan worden aan de hoge energieprijzen en de dure boodschappen (de boodschappen zijn voor iedereen even duur). Voor de boven cao-inkomens is het koopkrachtverlies ook hoog, maar in verhouding wel lager. Daarom zet CNV Vakmensen dit jaar in op een structureel vast bedrag voor iedereen. De lagere inkomens gaan dan procentueel meer omhoog. 

Looptijd

Het heeft de voorkeur van partijen om een cao af te spreken met een looptijd van één jaar.

RVU-regeling

Voor DS Smith is een RVU-regeling niet wenselijk. Volgens DS Smith is er een ruime mogelijkheid om minder te gaan werken d.m.v. het inzetten van levensfaseverlof.

Rouwverlof

DS Smith is bereid om het verlof bij het overlijden van ouders, partner, kind- en of pleegkind voor de periode vanaf overlijden tot en met de dag van de uitvaart door te betalen. 

Pensioen

De werkgever wil de pensioenregeling versoberen. Wij hebben gezegd dat de verslechtering van de pensioenregeling voor ons niet bespreekbaar is. In de komende jaren hebben we te maken met een aanpassing van het pensioenstelsel en daar gaan we wel aan meewerken. Dat is wettelijk geregeld.

Werken op zaterdag

DS Smith wenst het weekvenster voor het 3-ploegenrooster uit te breiden naar de zaterdag. De vakbonden hebben dit afgewezen.

All Employee Bonus (AEB)

Voor de inhoud van de bonus worden verder afspraken gemaakt met de OR. De bonus wordt voor de duur van de cao gecontinueerd. Daarnaast wil DS Smith
de bonus berekenen tegen het jaarinkomen.

Zoals je kunt zien, zijn de eerste kader uitgezet, maar zijn we er nog niet. De onderhandelingen worden 19 oktober voortgezet. wij houden jullie op de hoogte. 

Heb je ondertussen vragen of opmerkingen, laat het ons weten. Ga naar de cao-pagina om je vragen te stellen of te reageren.

Mede namens Arjan Zonneveld.

Sharon van Boxmeer 
Bestuurder CNV Vakmensen 
T. 06 28 86 65 12
E. s.vanboxmeer@cnvvakmensen.nl 

 

 

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error