Cao-onderhandelingen Sappi Maastricht traag van start

We zijn alweer twee onderhandelingsrondes verder in de cao-besprekingen bij Sappi Maastricht. De gesprekken kwamen moeizaam op gang. Toch blijven we streven naar een uitkomst van de onderhandelingen voor 1 april van dit jaar. Ook de directie van Sappi Maastricht ziet het belang van een tijdig cao-resultaat in.

Duidelijke boodschap

In de ledenraadplegingen hebben jullie ons een duidelijke boodschap meegegeven. De nadruk in de voorstellen van de bonden ligt op loon en vergoedingen. Eerste prioriteit is het herstel van de koopkracht, en vervolgens is het jullie wens dat er ook nog daarbovenop nog iets extra’s komt. Wij hebben aangegeven dat we het herstel van de koopkracht via een procentuele verhoging van de lonen willen regelen. Het extra daarbovenop willen we eventueel in de vorm van een nominaal bedrag (aantal euro bovenop het bruto-maandloon). Ook de vergoeding voor de reiskosten woon-werkverkeer moet onzes inziens worden verhoogd naar het niveau dat fiscaal gunstig mag worden uitgekeerd. Daarnaast hebben we naar aanleiding van die ledenraadplegingen voorstellen gedaan over onder andere prestatiebeloningen voor de schalen 1 tot en met 8, afbouwen van het aantal leegloopdagen en de regels rond de jubileumuitkering. 

Verlofregelingen

De directie van Sappi wil van haar kant afspraken maken over onder andere een vereenvoudiging van de verlofregelingen. Zij geven aan dat er een groot aantal verschillende verlofregelingen bestaat die zowel voor de werknemers en ook voor de werkgever onoverzichtelijk zijn. De bonden hebben zich bereid verklaard naar voorstellen op dit gebied te kijken, maar hebben wel twee voorwaarden gesteld. Bestaande verlofrechten blijven onaangetast en ook het perspectief van de werknemer op verlof (bijvoorbeeld ouderendagen) moet wat ons betreft overeind blijven. Dat betekent dat de door de werkgever voorgestelde vereenvoudiging geen schade mag opleveren voor jullie. Jullie rechten op dit gebied blijven als het aan de bonden ligt nu en in de toekomst gehandhaafd. Wij zijn nog in afwachting van het voorstel van de werkgever.

Op alle punten wordt nog onderhandeld. Er is dus nog geen (deel-)resultaat te melden. Zolang de gesprekken in een goede sfeer verlopen, zijn we voorzichtig met het bekendmaken van de precieze voorstellen van de werkgever.

Het bekendmaken van die voorstellen kan de onderhandelingen negatief beïnvloeden. Dat zou het behalen van een goed resultaat in de weg kunnen staan.
Zodra het mogelijk is, zullen we jullie inhoudelijk verder informeren. In de tussentijd kunnen en mogen jullie ervan uitgaan dat we de belangrijkste doelen die jullie in de ledenraadplegingen hebben meegegeven zullen blijven nastreven. Een fatsoenlijke loonsverhoging die niet alleen leidt tot koopkrachtbehoud, maar ook een vooruitgang in het besteedbaar inkomen. En ook de overige doelen blijven op ons netvlies staan tijdens de onderhandelingen.

De volgende bespreking vindt plaats op 19 februari 2024. Natuurlijk houden wij jullie na die bijeenkomst via een nieuwe nieuwsbrief op de hoogte van de vorderingen in de gesprekken.

Meepraten over jouw cao

Heb je vragen of opmerkingen, laat het ons weten. Wil je reageren of heb je een vraag? Op de cao-pagina van Sappi kun jij het hele cao-proces volgen en ook meepraten over de cao. Cao Sappi | CNV Vakmensen.

Mede namens de collega's van de andere vakbonden:

Kaderleden CNV Vakmensen: Armand Somers, Maurice Limpens
Kaderleden FNV: Emile Rijvers, Roy Wijkman
Kaderlid ACV: Jean Wijzen
Bestuurders: Wilfred Jonkhout (FNV), Jos Poukens (ACV)

Rémy Biesmans
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06-2833 4284
r.biesmans@cnvvakmensen.nl