Cao Essity Gennep - Onderhandelingen starten op 9 maart

Op woensdag 22 februari is tijdens een studiedag gebleken dat de standpunten van Essity en de bonden niet gelijk waren. De gesprekken over harmonisatie, sociaal plan en de RVU (vervroegd uittreden landelijk zijn gestopt voorlopig. We gaan weer per vestiging een cao afsluiten.

Stand van zaken tot nu

Essity heeft in de zomer 2021 de wens geuit om van vier cao’s er één te maken. De bonden hadden een wens om een landelijk sociaal plan en een regeling voor vervroegd uit treden af te spreken. Er zijn veel gesprekken geweest om alles op een rijtje te zetten. In de zomer 2022 heeft Essity een voorstel gedaan. Dit voorstel kwam over als een "slikken of stikken- voorstel". Later bleek dat er onderhandelingsruimte was. Daardoor ontstond er vertraging. Ook het overlijden van de woordvoerder aan de kant van Essity heeft het proces vertraagd. Daarom moest de werkgeversdelegatie opnieuw worden bijgepraat over de wensen van de bonden. Dit was op woensdag 22 februari. We kwamen er achter dat de standpunten op een aantal punten niet overbrugbaar waren. Eén daarvan was de zeggenschap per vestiging.

In het najaar hebben we meerdere keren gevraagd om te praten over loonsverhogingen, die nodig zijn omdat alles duurder wordt. Dit is afgehouden vanwege de samenvoeging van de cao’s.

Vragen

Graag wil ik van jullie een aantal dingen weten, zodat ik de voorstellen voor de nieuwe cao kan voorbereiden.

  1. Het cao-beleid van CNV Vakmensen gaat uit van een loonsverhoging tussen de 5 en 10%. Welk percentage wil jij graag?
  2. Ben jij mantelzorger? Heb je voldoende ruimte om alles te regelen? Moeten we iets in de cao afspreken?
  3. We stellen voor om een cao van 12 maanden af te spreken. Wil je een andere looptijd?
  4. Wil je nog iets anders wijzigen in de cao?
  5. Zou je een eigen budget willen hebben voor scholing?

Je antwoorden kun je mailen naar j.kraan@cnvvakmensen.nl of je antwoorden op papier aan Hans Mickers geven. Graag vóór 7 maart antwoorden, dan kunnen we je mening meenemen in de onderhandelingen.

Cao-pagina

Wil je reageren of heb je een vraag? Op de cao-pagina kun je het hele cao-traject volgen en bij alle fases meepraten, reageren of je vraagstellen. Klik HIER om direct naar de cao-pagina te gaan.

Ontvang je deze nieuwsbrief per post, ga dan naar www.cnvvakmensen.nl en ga vervolgens naar het kopje cao en tik in het zoekveld Essity Gennep in.

Jacqueline Kraan
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 5160 2048
E: j.kraan@cnvvakmensen.nl 

Mede namens Hans Mickers