Cao 2022 is afgerond - DS Smith Packaging

Vorige week hebben wij onze ledenraadpleging gehouden om het cao-resultaat toe te lichten en de stemming te houden over het cao-resultaat.

De opkomst viel ons wat tegen maar de aanwezige leden hebben hun vragen kunnen stellen en daarna gestemd. De uitslag was unaniem voor het cao-resultaat.
Daar ook de stemming bij het FNV positief is uitgevallen, is er dus een cao en dat is verheugend. De komende 18 maanden zullen nog wel gebruikt gaan worden voor de nodige studies.

Wisseling bestuurder

Zoals aangegeven in de vorige nieuwsbrieven is er een nieuwe bestuurder, Sharon van Boxmeer, voor het CNV inmiddels actief en vanaf nu is zij verantwoordelijk voor de dagelijkse vakbondsituatie binnen het bedrijf, samen met ons kaderlid Arjan Zonneveld. Zij zal zich de komende maanden verder gaan voorstellen en ook het bedrijf leren kennen.

Ik wil een ieder graag bedanken voor het gestelde vertrouwen en wens jullie het beste voor de toekomst.

Peter Boeseken
Bestuurder a.i. CNV Vakmensen
E: p.boeseken@cnvvakmensen.nl

Mede namens Sharon van Boxmeer en Arjan Zonneveld