Bedrijfssluiting Sonoco Consumer Products Dordrecht bv

Onlangs hebben we van Sonoco Consumer Products Dordrecht bv begrepen dat het bedrijf gaat sluiten. Door navraag bij Sonoco is ons helder geworden dat er sprake is van een volledige bedrijfssluiting waarbij de dienstverbanden worden beëindigd.

Dit betekent dat alle contracten van de 18 medewerkers beëindigd worden, we begrepen dat jullie hier afgelopen week over ingelicht zijn. Omdat er minder dan 20 medewerkers zijn, is er geen sprake van collectief ontslag waardoor de Wet melding collectief ontslag (WMCO) niet van toepassing is. Je hebt als medewerker recht op rechtsbijstand. CNV Vakmensen kan je daarbij helpen. Op de pagina van onze website: Ontslag: wat zijn je rechten, kan je hier meer over terugvinden. Is je collega nog niet lid, maar kan hij of zij ook wat ondersteuning gebruiken? We kunnen niet-leden ook direct ondersteunen, voorwaarde is wel dat dit lid zich voor een in ieder geval een jaar inschrijft. Voor meer informatie hierover, neem vooral contact met mij op.

Mochten er verder nog opmerkingen of vragen zijn, dan horen we het graag.

Met groet,

Micky van Loon, vakbondsbestuurder CNV Vakmensen

mvanloon@cnvvakmensen.nl