Verslag van periodiek overleg Saint-Gobain

Vorige maand heeft er een periodiek overleg plaatsgevonden met jullie werkgever. In deze nieuwsbrief een overzicht van de belangrijkste punten die besproken zijn!
Op woensdag 17 november heeft er een periodiek overleg plaats gevonden met jullie werkgever. Over de onderwerpen die besproken zijn, volgt hieronder een kort verslag.

Jeroen Diepenmaat heeft een toelichting gegeven op de financiële gang van zaken van Saint-Gobain en de rol van Born hierin. Daarnaast is er kort stil gestaan bij de projecten die er op dit moment spelen binnen het concern.

Met betrekking tot DC Born en cao-gerelateerde zaken kwamen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Er werd toegelicht dat het overwerk in verhouding tot het begin van het jaar, drastisch is afgenomen.
  • Het bereikte onderhandelingsresultaat is nog niet verwerkt in de cao-teksten. Dit wordt zo snel mogelijk opgepakt zodat de actuele cao-teksten voor iedereen te raadplegen zijn.
  • In het onderhandelingsresultaat zijn afspraken gemaakt over instelling van een werkgroep die met een aantal zaken aan de slag gaat (ploegenroosters, duurzame inzetbaarheid, generatiepact). Deze werkgroep is geformeerd en is op 2 december de eerste keer bij elkaar gekomen. OR-leden en CNV Vakmensen-leden maken deel uit van deze werkgroep. De werkgroep komt met adviezen vóór het onderhandelingsproces voor de nieuwe cao wordt opgestart.
  • In verband met het opstarten van de onderhandelingen voor de nieuwe cao worden al een aantal data ingepland in het eerste kwartaal van volgend jaar. Jullie zullen in de periode hiervoor een uitnodiging ontvangen om de wensen kenbaar te maken met betrekking tot de nieuwe cao.
  • Er is nog eens aandacht gevraagd voor de registratie bij het opnemen van verlof (oudste verlof eerst afboeken).

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn dan kun je altijd terecht bij de kaderleden Liliane en Katleen of bij ondergetekende.

Voor iedereen fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2022!

Mede namens Liliane en Katleen,

Jeroen Bruinsma,
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 3449 7279
E: j.bruinsma@cnvvakmensen.nl