Al het nieuws

Uitnodiging ledenvergadering Saint Gobain over onderhandelingsresultaat

In de afgelopen periode hebben we in een viertal bijeenkomsten onderhandeld over jullie cao. Als voorbereiding op deze overleggen hebben we in de ledenvergadering van 23 maart, jullie ideeën en wensen met betrekking tot de nieuwe cao besproken. Deze bijeenkomsten hebben geleid tot een onderhandelingsresultaat dat we positief aan jullie voorleggen. Het is nu aan jou om aan te geven of je hiermee kunt instemmen!

Beste CNV-leden bij SGA Born,

Na het afsluiten van de vorige cao zagen we nog een onzeker en roerig jaar tegemoet. Achteraf kunnen we volgens de werkgever concluderen dat het afgelopen jaar een goed jaar is geweest voor SGA Born.

We hebben het proces om te komen tot een nieuwe cao bij SGA in maart opgepakt. In eerste instantie werden door jullie werkgever de financiële situatie van het bedrijf, een terugblik op het afgelopen jaar en de toekomstverwachtingen besproken.

Vervolgens hebben wij een ledenvergadering op 23 maart gehouden waarin de voorstellen vanuit CNV Vakmensen zijn besproken om aan de werkgever voor te leggen in het onderhandelingstraject.

Deze voorstellen zijn in drie onderhandelingsronden daarna, uitgebreid toegelicht en besproken. Ook de voorstellen van de werkgever zijn besproken.

Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een onderhandelingsresultaat dat we positief aan jullie voorleggen.

Dit onderhandelingsresultaat willen we graag toelichten in een ledenvergadering. Deze vindt plaats op:

Datum: maandag 9 mei
tijdstip: van 14.00 tot 15.30 uur
Plaats :  grote vergaderzaal 5e verdieping

Wij hopen alle leden te zien op deze dag. Ook niet-leden zijn welkom om aan de vergadering deel te nemen.
Wanneer er gestemd wordt over het onderhandelingsresultaat, kunnen alleen de leden hieraan deelnemen.

Mocht je niet aanwezig kunnen zijn dan kun je voor informatie over het onderhandelingsresultaat contact opnemen met Liliane, Katleen of Jeroen Bruinsma.

Graag zien wij jullie op maandag 9 mei!

 

Mede namens de kaderleden Liliane Kuhtreiber en Katleen Schepers,

Jeroen Bruinsma
Bestuurder CNV Vakmensen
E: j.bruinsma@cnvvakmensen.nl
M: 06 34497279