Al het nieuws

Uitnodiging ledenvergadering over onderhandelingsresultaat SGA

In de afgelopen periode heeft CNV Vakmensen een aantal keren met jouw werkgever, Saint Gobain Abrasives, onderhandeld over een nieuwe cao. Dit heeft geleid tot een onderhandelingsresultaat. Het is nu aan jou om aan te geven of je hiermee kunt instemmen.

Na een onzeker en roerig jaar hebben we het proces om te komen tot een nieuwe cao bij SGA in april 2021 opgepakt. In eerste instantie werden door jullie werkgever de financiële situatie van het bedrijf, een terugblik op het afgelopen jaar en de toekomstverwachtingen besproken.
Vervolgens hebben wij een ledenvergadering op 6 mei 2021 gehouden waarin de voorstellen vanuit CNV Vakmensen zijn besproken om aan de werkgever voor te leggen in het onderhandelingstraject.
Deze voorstellen zijn in drie onderhandelingsronden uitgebreid toegelicht en besproken. Ook de voorstellen van de werkgever zijn besproken.

Ledenvergadering
Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een onderhandelingsresultaat. Dit willen we graag toelichten in een ledenvergadering. Deze zal plaatsvinden op:

Datum: woensdag 7 juli 2021
Tijdstip: van 14.00 tot 15.30 uur
Plaats : grote vergaderzaal 5e verdieping

Wij hopen alle leden te zien op deze dag. Ook niet-leden zijn welkom om aan de vergadering deel te nemen. Wanneer er gestemd wordt over het onderhandelingsresultaat, kunnen alleen de leden hieraan deelnemen.
Mocht je niet aanwezig kunnen zijn, dan kun je voor informatie over het onderhandelingsresultaat contact opnemen met Liliane Kuhtreiber of Jeroen Bruinsma.

Graag zien wij jullie op woensdag 7 juli!

Mede namens de kaderleden Liliane Kuhtreiber en Katleen Schepers,

Jeroen Bruinsma
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 34 49 72 79
E:  j.bruinsma@cnvvakmensen.nl