Uitkomst Smurfit Kappa cao onderhandelingen

Smurfit Kappa heeft het eindbod (wat in de laatste ledenvergaderingen is afgewezen) verbeterd. Als onderhandelingsdelegatie is dit het maximale wat we via overleg hebben kunnen bereiken. De onderlinge verhoudingen zijn goed maar ondanks dat is er geen gezamenlijke resultaat bereikt. Het bod is wel verbeterd dus moeten we dit voorleggen aan de leden.

Het nieuwe bod is:

De cao is voor 12 maanden

  • Per 1 april 2023 is er een loonsverhoging van 8,8%
  • Per 1 juni 2023 een eenmalige uitkering van 1,9% van het jaarsalaris (inclusief vaste toeslagen)
  •  De RVU regeling wordt verruimt voor mensen die in ploegendienst hebben gewerkt. (Hoe dat er uit komt te zien komt zal zodra dit we het bod schriftelijk hebben ontvangen duidelijk worden.

Smurfit Kappa heeft het voorstel om een 40 urige werkweek met 23 adv dagen ingetrokken maar wil vasthouden aan de 1654 uren norm inclusief de huidige praktijk van verrekenen.

Alle overige voorstellen van bonden zijn afgewezen.

Als onderhandelingsdelegatie hebben we aangegeven dat de leden verwachten dat we de problemen met de uren oplossen. We hebben hier voorstellen voor gedaan. Het doorgaan met de huidige praktijk waarbij werknemers bij voorbaat te weinig compensatieuren krijgen of zonder toestemming van werknemers vakantieuren worden afgeboekt is voor ons  een van de reden om in deze fase  geen overkomst te sluiten. In de bijlage kun je het voorstel vanuit Smurfit Kappa nalezen. 

Hoe gaan het nu verder?
Na deze mail ontvangen je een mail waarmee je je stemt kunt uitbrengen over het voorliggende voorstel van de werkgever. Je kunt er ook voor kiezen om het stemformulier uit de bijlage in te leveren bij de kaderleden van de verschillende locaties. 

Wij verzoeken jullie je stem of dit stemformulier in te vullen en vóór 14 juni a.s. in te leveren bij één van de leden van de onderhandelingsdelegatie, of voor die datum digitaal je stem uit te brengen. Kies voor een van de beide opties, dubbel je stem uitbrengen leidt er toe dat je kans loopt dat je stem ongeldig is en dat zou jammer zijn. 

Namens de onderhandelingsdelegatie CNV:

Ger Kempen, Geert Idema (TWINCORR), Arjan Verhoeks en Teus van Ginkel (MNL), Dennis Genessen (Vandra), voor de leden op de overige locaties stuur het stemformulier per mail naar ondergetekende. 
 

Met vriendelijke groet, namens de onderhandelingsdelegatie,

Hank Oomkes

Bestuurder CNV Vakmensen

E: h.oomkes@cnvvakmensen.nl
i: www.cnv-ledenwerven.nl
t: 06 5160 2057

Downloads

Heb je vragen of opmerkingen?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error