Smurfit Kappa blijft bij huidig voorstel en komt niet tegemoet aan voorstellen vakbonden

De onderhandelingen voor een nieuwe cao bij Smurfit Kappa Corrugated zijn al sinds eind maart bezig. De werkgever heeft na het afwijzen van het huidige voorstel een goede week de tijd gehad om opnieuw te overleggen en met een beter voorstel te komen. Hieronder lees je de reactie die we gisteren ontvingen van Smurfit Kappa.

Geachte Bestuurders, Beste Albert, Dino en Hank,

Jullie hebben ons 14 juni jl. geïnformeerd dat het verbeterde bod van Smurfit Kappa is afgewezen. Onderstaand de reactie van ons conform jullie verzoek om uiterlijk 23 juni te reageren.
Smurfit Kappa heeft inmiddels al driemaal het bod verbeterd en ziet dit dan ook als een passend voorstel in de huidige tijd en omstandigheden.

Willen nogmaals bekrachtigen wat dit voorstel wat ons betreft is;

  1. Looptijd

De cao heeft een looptijd van 12 maanden, van 1 april 2023 tot 1 april 2024.

  1. Salarisverhoging

Op 1 april 2023 worden voor de werknemers de schaalsalarissen zoals opgenomen in bijlage I van de cao van Smurfit Kappa Corrugated verhoogd met 8,8%.

  1. Eenmalige uitkering

Werknemers in dienst op 1 juni 2023 ontvangen in de maand nadat de cao is overeengekomen een eenmalige uitkering van 1,9% van het bruto jaarsalaris (jaarsalaris = schaalsalaris juni 2023 incl. ploegentoeslag x 12) en naar rato van de lengte van het dienstverband, gerekend vanaf 1 juni 2022.

  1. Werktijden en overwerk

Partijen hebben de afgelopen periode en tijdens het overleg gezocht naar een methode om de huidige 1654 uur netto werktijd per jaar in te vullen. Daarover is geen overeenstemming bereikt. De 1654 uur blijft een voorwaarde. Aanvullend merken wij op dat, wij horen van medewerkers dat de invulling van het rooster meer een item is dan het totaal aantal te werken uren. Hier willen we samen met jullie meer duidelijkheid in brengen.

  1. Tijdelijke RVU-regeling

Werknemers die tot 5 jaar voor de ingangsdatum van hun RVU-uitkering altijd fulltime hebben gewerkt en sindsdien parttime zijn gaan werken, komen bij deelname aan de RVU-regeling in aanmerking voor het maximale fiscaal vrijgestelde bedrag.

  1. Werkgeversbijdrageregeling

De werkgeversbijdrageregeling wordt gecontinueerd indien de cao wordt overeengekomen.

Namens de onderhandelingsdelegatie van Smurfit Kappa Corrugated,

Hoe nu verder?

De werkgever blijft vasthouden aan zijn voorstel dat jullie inmiddels met ruime meerderheid hebben afgewezen. De vakbonden zullen als gevolg hiervan een ultimatum uitbrengen aan de werkgever. Als de directie niet instemt met de eisen die de vakbonden in het ultimatum zetten voordat het ultimatum verloopt, dan volgen er acties. Hoe en wanneer dit precies vorm krijgt, daar berichten we je op een later moment over. Zorg ervoor dat je privé mailadres bij ons bekend is, heb je dat nog niet aangepast kun je dat zelf doen via mijncnv op de website www.cnvvakmensen.nl

Actiecomité

Als het ultimatum verloopt en de directie komt niet tegemoet aan de eisen zullen we onze eisen kracht moeten bijzetten door het voeren van acties. We zoeken ter uitbreiding van het actiecomité nog meer mensen die mee willen denken over het hoe en wanneer van acties. Wil jij meedenken met het actiecomité dan vragen we je om je op te geven door een mailtje te sturen naar: h.oomkes@cnvvakmensen.nl Wil je daarover eerst nog meer weten neem dan gerust contact op ik geef graag een toelichting. 

Maak je collega lid van de vakbond

Zet dit bericht door. We hebben elkaar straks hard nodig. Samen staan we sterk! Hoe meer leden we hebben, hoe beter we kunnen onderhandelen over jouw arbeidsvoorwaarden. Een nieuw lid aanmelden gaat heel eenvoudig, en je krijgt er zelf ook nog iets moois voor terug. Ga voor informatie en voorwaarden naar CNV leden werven.

Zonder leden geen cao! Nieuwe leden betalen slechts 20,23 euro voor de eerste 6 maanden. Ze kunnen lid worden via www.cnvvakmensen.nl/sluit-je-aan/. Word lid!

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Neem dan contact op met een van de kaderleden of stuur een mail naar de vakbondsbestuurder.

We zien elkaar snel!

Namens CNV Vakmensen

Geert Idema, Ger Kempen, Dennis Gennesen, Arjan Verhoeks, kaderleden
Hank Oomkes, bestuurder

 

Heb jij nog vragen of opmerkingen?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error