Cao onderhandelingsresultaat Smurfit Kappa

We hebben op 14 december jl. een onderhandelingsakkoord bereikt met Smurfit Kappa voor een nieuwe cao met een looptijd van 20 maanden. Deze nieuwe cao loopt tot 1 april 2023. De afgesproken resultaten moeten nog uitgewerkt worden maar we willen alvast een aantal punten met jullie delen.

Roosters

We hebben dit keer een stevige boodschap meegekregen van de leden waarbij met name de leden het zat zijn dat de roosters niet meer gebaseerd zijn op een 36-urige werkweek, er om de feestdagen heen geroosterd wordt, er collectieve vrije dagen worden ingeroosterd die dan niet meetellen voor de bruto roosteruren en de jaarlijkse discussie over compensatie-uren die werkgever meent naar eigen inzicht te kunnen inroosteren. Of dat er zelfs op voorhand vakantie-uren worden afgetrokken omdat men inschat dat je wellicht de basisurennorm niet haalt.

Daarbij komt dat Smurfit Kappa veel meer volume binnenhaalt dan de organisatie aankan. Dus de bedrijfstijd gaat omhoog, het overwerk loopt aldoor maar op en er ontstaat sociale druk om de bezettingsproblemen op te vangen (wie mag vrij? wie gaat overwerken?, etc.)

We moeten concluderen dat de directie onze boodschap serieus neemt en hierover dan ook afspraken wil maken die de werknemer beschermen en de problemen weer terug legt bij de werkgever. Daarbij willen we niet alleen pleisters plakken voor de komende periode maar willen we ook het komende jaar gebruiken om hernieuwde afspraken te maken over eerlijke en gezonde roosters en werktijden.

We hebben afgesproken dat alle feestdagen die op een doordeweekse dag vallen in het rooster moeten worden meegenomen als betaald verlof, dat geldt ook voor de collectieve vrije dagen bijv. na Hemelvaartsdag die door de OR worden vastgesteld. In je rooster kan op deze dagen geen nul uur staan, dat zijn er namelijk 8 als je fulltime werkt.

Verder hebben we afgesproken dat het opnemen van de compensatie-uren in overleg met de werknemer plaatsvindt. De werkgever kan dit dus niet al vooraf vastleggen in het rooster zonder overleg. Verlofaanvragen doe je minimaal een week van tevoren, het beste is om dit schriftelijk te doen, als je 2 werkdagen voor je geplande verlof niet hebt gehoord dat deze is afgewezen dan staat het verlof.

Loonsverhoging

We hebben de volgende loonsverhoging afgesproken: 3% met terugwerkende kracht op 1 augustus jongstleden en per 1 juli 2022 nogmaals 3%. Daarmee ligt de loonsverhoging boven de 3% per jaar aangezien de cao een looptijd kent van 20 maanden.

RVU

De RVU geldt 3 jaar vóór aanvang van de AOW en voor iedereen die valt onder de definitie zware beroepen. Het gaat dan sowieso om werknemers die in ploegendienst werken en die consignatie lopen. Smurfit Kappa is bezig de teksten op te stellen en geeft aan dat we deze maandag of dinsdag tegemoet kunnen zien. Dan is het aan onze onderhandelingsdelegatie om te checken of hetgeen we hebben afgesproken ook goed op papier staat. En als dat zo is dan kunnen we vanaf woensdag hiermee de bedrijven in naar jullie.

Op de cao pagina kunnen jullie je vragen stellen of opmerkingen plaatsen. Ook de eerdere stappen in dit traject kun je daar teruglezen. Ga HIER naar de cao pagina.

Met vriendelijke groeten,

mede namens de kaderleden uit de onderhandelingsdelegaties,

 

Albert Kuiper                                                   Hank Oomkes

Bestuurder FNV Procesindustrie                     Bestuurder CNV Vakmensen

M: 06-1316 0016                                             M: 06-5160 2057
E: albert.kuiper@fnv.nl                                    E: h.oomkes@cnvvakmensen.nl