Vonnis in procedure tegen Smart Packaging Solutions

Ons verzoek aan de rechtbank om de directie van Smart Packaging solutions te verplichten om ons voorstel in behandeling te nemen is helaas afgewezen.

Hoe nu verder? 

De kantonrechter oordeelt - kort gezegd - dat wij onvoldoende aannemelijk hebben gemaakt dat er op dit moment ten opzichte van de situatie in juni 2022 sprake is van buitengewoon ingrijpende veranderingen zoals bedoeld in artikel 26 van de cao. 

De vakbonden gaan het vonnis zorgvuldig besturderen en ons beraden over de mogelijkheden tot vervolgstappen. Naar verwachting kunnen we jullie hier binnen 14 dagen over informeren. 

Mede namens het kader van CNV Vakmensen en FNV. 

Sharon van Boxmeer
Bestuurder CNV Vakmensen 
M: 06 28 86 65 12
Es.vanboxmeer@cnvvakmensen.nl 

Heb je een vraag of opmerking aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error