Kort geding tegen Smart Packaging Solutions

Gisteren is een persbericht gepubliceerd over het kort geding dat CNV Vakmensen en FNV hebben aangespannen tegen jullie werkgever. In deze nieuwsbrief lees je meer informatie over de zitting.

Ledenvergaderingen 

Dit persbericht is te lezen via de volgende link:
FNV en CNV naar rechter voor openbreken cao Smart Packaging Solutions - FNV

De directie is geïnformeerd over het verloop van de ledenvergaderingen van 2 weken geleden. Ze weten dat de opkomst op de ledenvergaderingen groot is geweest en dat er onbegrip is voor de houding van SPS.

We hebben nogmaals benadrukt dat de loonstijging die per 1 juli 2023 wordt doorgevoerd niet in verhouding staat met de inflatie van vorig jaar en de loonafspraken die op dit moment in veel cao’s (Industrie) worden gemaakt.

De directie zegt de situatie te betreuren. Wij betreuren deze reactie van de directie.

De zitting 

De zitting bij de rechtbank in Apeldoorn is op woensdag 24 mei 2023 om 15.00 uur. De verwachting is dat de zitting ongeveer 1,5 uur duurt.

Wij horen graag deze week wie van jullie de zitting wil bezoeken. Aanmelden kan per e-mail bij dino.djulbic@fnv.nl of s.vanboxmeer@cnvvakmensen.nl uiterlijk vrijdag aanstaande 17.00 uur.

Dan kunnen wij de rechtbank hierover tijdig inseinen, zodat ze hiermee bij het bepalen van de zittingsruimte rekening kunnen houden.


Mede namens de kaderleden FNV/CNV Vakmensen

Sharon van Boxmeer
Bestuurder CNV Vakmensen 
M: 06 28 86 65 12
E: s.vanboxmeer@cnvvakmensen.nl 

 

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error