Herinnering: ledenvergadering Smart Packaging Solutions (voorstel van de directie)

Voor de zomervakantie zijn jullie geïnformeerd over de uitspraak van de kantonrechter. Smart Packaging Solutions is niet verplicht om ons voorstel, om jullie salarissen in verband met de hoge inflatie extra te verhogen, in behandeling te nemen. We willen dit graag met jullie verder bespreken.

Daarom hadden we jullie uitgenodigd voor de gezamelijke ledenvergadering van CNV Vakmensen en FNV op woensdag 4 oktober om 13:00 uur en 14:00 uur in de kantine. 

De vakbonden hebben vandaag een voorstel ontvangen van jullie werkgever 

Vandaag heeft jullie werkgever een voorstel gedaan voor een structurele loonsverhoging van € 150 bruto per maand met ingang van 1 oktober 2023. Het voorstel van de directie tref je aan in de bijlage

Tijdens de ledenvergadering zullen we het voorstel met jullie bespreken. 

We hopen jullie te zien op de ledenvergadering. 

Heb je ondertussen vragen of opmerkingen, laat het ons weten. Ga naar de cao-pagina om je vragen te stellen of te reageren. 

Mede namens de kaderleden van CNV Vakmensen en FNV,

Sharon van Boxmeer 
bestuurder CNV Vakmensen 
M. 06 28 86 65 12
E. s.vanboxmeer@cnvvakmensen.nl Downloads