De directie van Smart Packaging Solutions weigert te antwoorden op de door de bonden verstuurde brief met een beroep op artikel 26 van de cao

Vanaf oktober 2022 proberen wij aan de directie uit te leggen dat de inflatie behoorlijk heeft ingehakt op de inkomenspositie van de werknemers en dat het hard nodig is om jullie koopkrachtverlies structureel te compenseren. De directie geeft niet thuis. Jullie hebben in januari een éénmalige uitkering ontvangen, maar dit is wat ons betreft niet voldoende. Lees meer in deze nieuwsbrief over de vervolgstappen.

Ledenvergaderingen 

Na de ledenvergaderingen van 20 februari 2023 hebben wij de directie formeel verzocht om met de bonden in overleg te treden en jullie salarissen tussentijds met 5% te verhogen (3,7% loonstijging per 1 juli 2023 blijft gerespecteerd). We hebben een beroep gedaan op artikel 26 van de cao Smart Packaging Solutions (buitengewone ingrijpende veranderingen in de algemene sociaaleconomische verhoudingen).

Reactie van de directie

Op 2 maart 2023 heeft de directie gereageerd. Deze reactie komt er - kort gezegd - op neer dat zo’n bijzondere situatie helemaal niet aan de orde is. De directie onderbouwt dit door te stellen dat toen de cao vorig jaar werd afgesloten, er al sprake was van de oorlog in Oekraïne, stijgende energiekosten en oplopende inflatie. Met andere woorden, volgens de directie hadden we kunnen weten dat de loonsverhoging onvoldoende zou zijn om jullie koopkracht te behouden. Om die reden is de directie niet eens bereid om ons voorstel in behandeling te nemen. Ze gooien de deur dicht.

Desnoods gaan we naar de rechtbank 

Wij zijn teleurgesteld in de houding van de directie. We hebben de reactie van de directie voorgelegd aan onze bondsadvocaten. Zowel de advocaat van de FNV als van het CNV Vakmensen heeft de conclusie getrokken dat de directie in strijd handelt met de cao. De ernst van de inflatieontwikkeling vanaf de zomer 2022 (enorme stijging en de lange duur daarvan) was voor ons niet te voorzien. Daarom hebben we vandaag de directie voor de laatste maal verzocht om met ons in gesprek te gaan over een structurele salarisverhoging. Als de directie weigert dan gaan we naar de rechter.

We hopen dat de rechtsmaatregelen niet nodig zullen zijn. Een oplossing in overleg heeft natuurlijk onze voorkeur.

Zodra we meer weten zullen we jullie nader informeren.

Mede namens Roland griep en FNV, 

Sharon van Boxmeer
Bestuurder CNV Vakmensen 
M: 06 2886 6512 
E: s.vanboxmeer@cnvvakmensen.nl