Al het nieuws

Stem over principeakkoord Cao Sappi Maastricht

Sinds de laatste ledenraadplegingen eind juni over het eindbod van de werkgever is het een hele tijd stil geweest in verband met de voortgang van de gesprekken over de cao van Sappi Maastricht. In die periode heeft een bemiddeling plaatsgevonden tussen de directie van Sappi Maastricht en de beide vakbonden, CNV Vakmensen en FNV. Deze bemiddeling heeft ertoe geleid dat we afgelopen woensdag 18 november hebben onderhandeld over een nieuwe cao.

Principeakkoord loonsverhoging
Op die dag hebben we een principeakkoord bereikt over jullie cao voor de periode van 1 april 2020 tot 1 april 2021. Hierbij is één hoofd onderdeel afgesproken: een loonsverhoging van 2,7 procent vanaf 1 april 2020 (dus met terugwerkende kracht).

Andere afspraken
Daarnaast heeft de werkgever toegezegd dat de premieverhoging die vanaf 1 januari 2021 geldt, (stijging met 5,25 procent) in het jaar 2021 geheel voor rekening van de werkgever komt. Het premievrije pensioen blijft dus in ieder geval in 2021 gehandhaafd. Verder zijn de eerste afspraken gemaakt om nu zo snel mogelijk te beginnen met de cao-onderhandelingen voor de periode na 1 april 2021. Deze onderhandelingen zullen starten in de maand van december van dit jaar en we zetten ons beide in op een resultaat van deze gesprekken voor 1 april 2021. Sappi heeft aangegeven dan in ieder geval twee “dossiers” te willen bespreken, namelijk Pensioen en Flexibiliteit.
Pensioen vanwege het Pensioenakkoord dat is afgesloten tussen overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties. Betreft een nieuwe wijze van invulling van de pensioenregelingen in Nederland.
Het andere dossier betreft Flexibiliteit en hierover worden afspraken onderzocht die moeten leiden tot het beter benutten van mogelijkheden van de medewerkers en regelingen om de oudere werknemer verder te ontlasten.

Stem vóór 1 december 2020
Zoals altijd leggen we een onderhandelingsresultaat / principeakkoord altijd eerst voor aan de leden. Pas wanneer jullie instemmen met het resultaat is het een akkoord en kan het uitgevoerd worden. Daarom leggen we dit principeakkoord van de cao tot 1 april 2021 aan jullie voor. Gaan jullie akkoord met een loonsverhoging van 2,7 procent per 1 april 2020 (met terugwerkende kracht vanaf die datum)? Klik hier om je stem digitaal uit te brengen.

Stemming per e-mail mag ook
Krijg je de nieuwsbrief per post dan kun je vóór 1 december 2020 via een e-mail jouw stem uitbrengen aan mij: r.jongen@cnvvakmensen.nl of een e-mail aan CNV-kaderlid Ralph Hamelers (lid van de onderhandelingsdelegatie CNV Vakmensen), het e-mailadres is ralph.hamelers@sappi.com .
Zet is de mail je naam en adres en geef aan of je
* VOOR het principe akkoord bent of
* TEGEN het principe akkoord bent.
Mocht je geen mening hebben, zet dan: * GEEN MENING in je mail.

Vragen worden beantwoord in de Commanderij
Wil je meer informatie voor je je stem afgeeft? Dat kan: we zijn op dinsdag 1 december van 14:30 tot 16:00 uur aanwezig in de Commanderij om eventuele vragen te beantwoorden (met inachtneming van de Corona–maatregelen: maximaal aantal personen/1,5 meter afstand en mondkapje).

Namens Ralph Hamelers, kaderlid CNV Vakmensen
René Jongen, bestuurder CNV Vakmensen
E r.jongen@cnvvakmensen.nl
M 06 5120 2961