Onderhandelingsresultaat cao SAPPI

Tijdens de derde cao-overlegronde met SAPPI op woensdag 19 mei jl. hebben wij, de vakbonden CNV Vakmensen en FNV, een onderhandelingsresultaat over een nieuwe cao bereikt. Dit resultaat leggen wij voor aan onze leden om te kijken of we dit resultaat kunnen omzetten naar een akkoord voor de nieuwe cao.

Over drie belangrijke onderwerpen hebben wij een resultaat bereikt:
- de Pensioenregeling;
- de Flexibiliteitsregeling en;
- de SAPPI vervroegd uitreden-regeling (RVU).
In het resultaat van de afspraken zijn uiteraard ook opgenomen: de looptijd van deze cao en de loonontwikkeling.

Overige afspraken
Over de pensioenkeuze worden jullie nader geïnformeerd door de werkgever. Tijdens de ledenraadplegingen geven wij de eerste aanzet om de afspraken aan jullie uit te leggen.
De flexibiliteitsregeling komt er samengevat op neer dat iedereen per jaar zes dagen extra werkt. Deze dagen worden uitbetaald. Je kunt er ook voor kiezen om de zes dagen niet te werken en deze dagen dan als vrije dag op te nemen. De toeslag krijg je dan uiteraard niet uitbetaald.
Ook hebben wij afspraken gemaakt over de leegloopregeling.
Verder is in het resultaat de SAPPI RVU-regeling (Regeling Vervroegd Uittreden) opgenomen. Maximaal drie jaar voor je AOW-gerechtigde leeftijd kun je, op vrijwillige basis, met vroegpensioen. SAPPI draagt daar bruto ongeveer € 66.000 (of per jaar bruto € 22.000) aan bij. Dit bedrag komt overeen met een maandelijkse uitkering ter hoogte van de AOW-uitkering die je in die periode nog niet krijgt. Werknemers die hiervoor kiezen halen zelf hun pensioen gedeeltelijk (bijvoorbeeld) drie jaar naar voren. Uiteraard zal de precieze berekening van de gevolgen voor de individuele deelnemer op pensioengebied plaatsvinden, voordat deze de keuze maakt al dan niet deel te nemen aan de regeling.

Cao-periode
Er is een duur voor jullie cao afgesproken van twee jaar: 1 april 2021 tot 1 april 2023.
Jullie lonen worden structureel verhoogd:
- op 1 april 2021 met 1,3 % (met terugwerkende kracht);
- op 1 oktober 2021 met 0,7%
;
- op 1 april 2022 met 1,5 %
en;
- op 1 oktober 2022 met 1 %
.
Daarnaast ontvangen jullie een eenmalige uitkering van € 400 NETTO in de maand juli 2021.

Ledenraadpleging
Het onderhandelingsresultaat leggen wij ter stemming voor aan jullie tijdens de ledenraadplegingen op:
- dinsdag 8 juni aanstaande aanvang, 14:15 uur (1), of
- op woensdag 9 juni aanstaande aanvang, 9:30 uur (2) of 12:15 uur (3) of 14:15 uur  (4).

De ledenraadplegingen vinden plaats in de Commanderij (en/of kantine A). Er worden maximaal 30 deelnemers per locatie toegelaten EN vooraanmelding is verplicht door het sturen van een e-mail naar: ralph.hamelers@sappi.com.
Zet in de e-mail je naam en geef aan welke bijeenkomst (1, 2, 3 of 4) je wenst te bezoeken.

De drie onderwerpen (pensioenregeling, flexibiliteitsregeling en de RVU-afspraak) leggen wij uit, waarbij er vervolgtrajecten komen om de gemaakte afspraken uit te voeren. De “drie dossiers” zijn vastgelegd in afzonderlijke documenten / reglementen (afzonderlijke bijlagen bij de cao), zodat de regelingen uniform worden toegepast. De gemaakte afspraken worden als bijlage bij de cao-tekst gevoegd.

Mede namens de onderhandelingsdelegatie van CNV Vakmensen,
Ralph Hamelers en Jean Weijzen, kaderleden CNV Vakmensen,

René Jongen
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 20 29 61
E r.jongen@cnvvakmensen.nl