Instemming over tweejarige cao SAPPI Maastricht

De leden van de CNV Vakmensen hebben, tijdens de vier ledenbijeenkomsten op 8 en 9 juni in meerderheid voor het cao-resultaat gestemd. Daarmee is het resultaat door de leden bekrachtigd en kunnen we spreken van een akkoord over een tweejarige cao.
Nogmaals samengevat de gemaakte afspraken:
  • Een netto eenmalige uitkering van 400 euro in juli 2021 en in totaal 4,5% loonsverhoging in twee jaar. De nieuwe cao loopt tot 1 april 2023.
  • Een vroegpensioenregeling (RVU), waardoor werknemers van Sappi maximaal drie jaar voor hun AOW-gerechtigde leeftijd kunnen stoppen met werk. De werkgever betaalt voor elk van de vroegpensioenjaren een bijdrage van 22.000 euro bruto. Drie jaar eerder stoppen is de maximale termijn, twee jaar of een jaar eerder stoppen mag ook, waarbij je RVU-bijdrage van de werkgever 22.000 bruto is. Je kunt dit RVU-bedrag (ongeveer 1835 euro bruto per maand) aanvullen door pensioen “naar voren te halen”.
  • Iedereen bij Sappi gaat zes dagen per jaar meer werken en ontvangt daarvoor 2,5 procent meer loon, maar je kunt daarvan afzien en ontvangt dan de “6 dagen-toeslag” niet. De uitwerking van deze regeling ontvangen jullie binnenkort van de werkgever. Er komt daarnaast een nieuwe “leegloopregeling” voor (commerciële) stops. Uiteraard ontvangen jullie ook hiervan de exacte spelregels, zoals toegelicht op de ledenvergadering, nog.
  • Met betrekking van de pensioenregeling hebben de leden nagenoeg unaniem ingestemd met een wijziging in de financiering van de pensioenregeling van Sappi. Het pensioen blijft premievrij voor de werknemers, maar de bijdrage van de werkgever wordt in 2021 begrensd tot 33,5 procent van de pensioengrondslag. De opbouw van het ouderdomspensioen wordt tegelijkertijd teruggebracht van 1,875 procent naar 1,8 procent per jaar. Het nabestaandenpensioen wordt in plaats van 70 procent op opbouwbasis, gewijzigd in 35 procent op opbouwbasis en 35 procent op risicobasis.  
  • De werkgever heeft de bonden toegezegd dat er bij een akkoord van de leden een groot aantal flexibele werkkrachten (uitzendkrachten en/of éénjarige contracten) binnen enkele maanden een vast dienstverband krijgen aangeboden.
Leden van de vakbonden, bedankt voor jullie vertrouwen. Jullie lidmaatschap geeft ons, zijnde jullie onderhandelaars, de kracht om goede afspraken met de werkgever te maken over jullie arbeidsvoorwaarden door middel van en goede cao. Hoe meer werknemers lid zijn van een van CNV Vakmensen, hoe succesvoller die kunnen zijn met het maken van goede afspraken.

Mocht er een collega nog geen lid zijn van CNV Vakmensen en informatie wensen over de vakbond, geef hem of haar gerust het mobiel nummer van René Jongen: 06 51 20 29 61.
Hij komt dan op de werkplek of thuis uitleggen wat de voordelen zijn van lidmaatschap
CNV Vakmensen.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben over de gemaakte afspraken, neem dan per mail (zie hieronder) contact op met René Jongen, vakbondsbestuurder CNV Vakmensen.

Ralph Hamelers, kaderlid en mede onderhandelaar CNV Vakmensen.
René Jongen, vakbondsbestuurder CNV Vakmensen
M. 06 51 20 29 61
E. r.jongen@cnvvakmensen.nl.