CNV Vakmensen-leden stemmen vóór Cao Sappi

Doordat de leden van CNV Vakmensen vóór het bereikte akkoord hebben gestemd is de nieuwe cao SAPPI, van 1 april 2020 - 1 april 2021, definitief.

Onderhandelingen cao 2021
De komende tijd (start in eerste week van het nieuwe jaar) gaan wij als vakorganisaties beginnen met de onderhandelingen over de nieuwe cao geldig vanaf 1 april 2021. Werkgever heeft twee belangrijke dossiers, namelijk jullie pensioenregeling en meer flexibiliteit op het gebied van arbeidstijden / inzet van werknemers (duurzame inzetbaarheid). Vakorganisaties wachten de (voor)onderzoeken van commissies Pensioenen en Flexibiliteit af. Uiteraard leggen wij de resultaten tussentijds aan jullie voor en gaan in overleg hierover.

Naar 2021
Het bijzondere jaar 2020 laten wij achter ons en gaan het nieuwe jaar 2021 positief in. Wees voorzichting met het oog op jullie gezondheid. Ik wens jullie fijne feestdagen en geluk toe. In het jaar 2021 probeer ik jullie belangen, in onderlinge samenwerking, zo goed als mogelijk te behartigen. Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, mail me dan: r.jongen@cnvvakmensen.nl

Collega's nog geen lid?
Indien een collega, die nog geen lid van CNV Vakmensen is, nadere toelichting wenst over het goede van onze bond, twijfel dan niet om mijn gegevens aan haar/hem door te geven. Ik bezoek deze collega eventueel thuis om de meerwaarde van lidmaatschap CNV Vakmensen toe te lichten. Vraag hem/haar om lid te worden van CNV Vakmensen. Met veel CNV leden, sta ik sterker tijdens het overleg met jullie werkgever om de arbeidsvoorwaarden bij Sappi te behouden en/of beter te maken.

René Jongen,
bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5120 2961    
E r.jongen@cnvvakmensen.nl