Al het nieuws

Onderhandelingsresultaat cao Papier Restgroep

In de zomer hebben onderhandelingen over de nieuwe cao geleid tot een onderhandelingsresultaat. Dit resultaat bestaat uit twee onderdelen. Een regeling om vroeger uit te treden voor een bepaalde leeftijdsgroep en loonsverhogingen.

In de onderhandelingen hebben werkgevers aangegeven dat het niet bij alle bedrijven goed gaat. De vraag naar sommige producten blijft nog steeds achter. De kosten van grondstoffen en energie zijn bovendien gestegen. Dit heeft als gevolg dat de winstcijfers tegenvallen. In sommige bedrijven was de winst in de eerste maanden van dit jaar zelfs niet of nauwelijks aanwezig. Dit heeft invloed gehad op de cao-onderhandelingen. Naast loonafspraken hebben we toch een regeling kunnen afspreken voor vervroegd uittreden. Het onderhandelingsresultaat ziet er zo uit:

1. Looptijd
De cao wordt afgesproken voor een periode van 24 maanden, van 1 april 2021 tot en met 31 maart 2023.

2. Inkomen
De salarissen worden verhoogd met ingang van1 april 2021 worden de salarisschalen verhoogd met 2,0% (met terugwerkende kracht) en op 1 april 2022 met 2,5%.
In verband met het bereikte onderhandelingsresultaat voor de pensioenregeling bij WEPA Nederland BV van 19 augustus jongstleden (waarbij Wepa een extra bijdrage levert in de vorm van extra premie) zal deze laatste salarisverhoging bij WEPA Nederland ingaan op 1 juli 2022 in plaats van op 1 april 2022.

De minimum vakantietoeslag wordt op deze data met dezelfde percentages verhoogd

3. Tijdelijke RVU-regeling
Partijen hebben een afspraak gemaakt voor invoering van de tijdelijke RVU-regeling voor specifieke groepen werknemers. De gemaakte afspraken zijn vastgelegd in de bijlage bij dit onderhandelingsresultaat. Op lokaal niveau zijn aanvullende afspraken gemaakt over de doelgroep. Na een jaar zal er een evaluatie van de regeling plaatsvinden om te kijken of er uitbreiding van de regeling mogelijk is. Deze evaluatie zal in het najaar van 2022 plaatsvinden. De regeling gaat in per 1 oktober 2021, de werknemers die ervoor in aanmerking komen, zijn al benaderd door de werkgevers. Het is een vrijwillige regeling waar de werknemer moet aangeven of hij/zij daar gebruik van wil maken en is gebonden aan wettelijke kaders.

Wij adviseren de betrokken werknemers om zowel financieel advies in te winnen, zodat alle gevolgen helder zijn, als de vaststellingsovereenkomst (VSO) te laten checken door hun vakbond.

4. WGA (artikel 20)
De huidige afspraak over de bijdrageregeling WGA wordt voortgezet.
De onderhandelingsdelegatie van de vakbonden ziet dit als het maximale haalbare resultaat voor de cao.

Wij vragen je om jouw stem uit te brengen over dit resultaat. Dit kun je doen via bijgevoegd stemformulier. Graag dit formulier uiterlijk donderdag 21 oktober via mail sturen naar j.kraan@cnvvakmensen.nl

Uiteraard informeren we jullie in de week van 24 oktober over de uitslag van de stemming.

Mede namens de onderhandelingsdelegatie,
Cornelis van de Brink (kaderlid Neenah Coldenhove)
Leo van Montfort (kaderlid Smurfit Kappa Papier Roermond)

Jacqueline Kraan
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 48
E: j.kraan@cnvvakmensen.nl 

Downloads