Stem: cao Folding Boxboard Eerbeek

In de afgelopen periode hebben CNV Vakmensen en FNV vijf keer met FBE gesproken over een nieuwe cao. De gesprekken verliepen in goede sfeer, maar waren wel stevig op de inhoudelijke verschillen die op tafel lagen. Uiteindelijk hebben we samen afspraken kunnen maken waarover jij mag stemmen. In deze nieuwsbrief een toelichting.

Onderhandelingsresultaat
De complete set aan afspraken is terug te vinden in de bijlage van deze nieuwsbrief. Elk specifiek punt uit het akkoord, licht ik in deze nieuwsbrief toe. Aangezien we geen groepen mensen bijeen mogen brengen vanwege de coronamaatregelen, is er geen ledenvergadering. Mocht je vragen hebben, dan kan je uiteraard contact met mij opnemen om je vragen of je mening te delen. Mijn contactgegevens staan onderaan deze nieuwsbrief.

Looptijd en loon
De looptijd van de nieuwe cao is 15 maanden, dit is vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2023. In deze periode hebben we twee loonsverhogingen afgesproken:

  • Per 1 januari 2022 3%
  • Per 1 januari 2023 1,5%

Dit is een loonstijging die boven de loonstijging in andere cao’s ligt, maar wat gezien de inflatie, de goede behaalde resultaten en een goed gevuld orderboek ook past bij FBE. Dit is ook wel één van punten waar lang over onderhandeld is en waar FBE flink in heeft bewogen om te komen tot dit passende aanbod.

Pensioen
Het huidige contract bij MME loopt einde van het jaar af. Het is een onrustige tijd in pensioenland vanwege de lage rentes. Daarnaast ligt er een nationaal pensioenakkoord waar we in de toekomst, ook bij FBE, mee aan de slag moeten. We hebben voor de komende vijf jaar nieuwe afspraken kunnen maken. Het pensioencontract bij het huidige pensioenfonds (PGB) wordt verlengd met vijf jaar. Hierbij blijft voor 2022 de pensioenopbouw op het huidige niveau. De opbouwmogelijkheden worden jaarlijks bekeken in vervolg op de beslissingen bij het Pensioenfonds over de premie.

De indexatie voor de oude rechten bij NN zal stoppen. Indien je hier nu een bedrag hebt staan, zal dit niet meer groeien. Uiteraard is dit vervelend omdat het vanwege inflatie op deze wijze in waarde afneemt.

Wel is het bijzonder dat dit afgelopen jaren wel zo was, in pensioenland is er heel weinig indexatie geweest, ook over je opbouw bij PBG is bijvoorbeeld al een periode geen indexatie geweest.

RVU (Regeling Vervroegd Uittreden)
Bij pensioen hoort voor CNV Vakmensen ook een afspraak over de mogelijkheid om vervroegd uit te kunnen treden. In de cao hebben we afspraak gemaakt over de invoering van de RVU. Medewerkers in de ploegendienst en een groep specifiek benoemde medewerkers binnen consignatiegroep kunnen aanspraak maken op de RVU als zij minimaal tien jaar in deze functie werkzaam zijn.

Medewerkers kunnen, wanneer zij binnen 3 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken, aanspraak maken op de RVU-regeling. Hierbij ontvangt de medewerker maximaal drie keer het AOW-bedrag bij uitdiensttreding. Voor een goede afweging hierbij kan de medewerker financieel advies inwinnen, de eventuele kosten hiervoor worden tot max. € 300,- vergoed.

Thuiswerkvergoeding
Een groep collega’s binnen FBE kan thuiswerken en zal dit vanwege de coronamaatregelen ook doen. Medewerkers die structureel thuiswerken, ontvangen straks een vergoeding van € 2,- per dag.

Geboorteverlof
Partners kunnen gedurende een periode van maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof aanvragen. FBE betaalt bovenop de wettelijke UWV-uitkering van 70%, het salaris gedurende het aanvullende geboorteverlof aan tot 100%.

PAWW
We hebben gezamenlijk de afspraak gemaakt om de aansluiting bij SPAWW te verlengen. Door aansluiting hierbij wordt jouw WW (Werkloosheidswet) en de loongerelateerde WGA (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) verlengd. Deze afspraak moeten we elke vijf jaar bevestigen.

Ongeveer vijf jaar geleden besloot het kabinet om de WW en de WGA te verslechteren. De WGA is een uitkering voor mensen die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn, deze is vergelijkbaar met de WW. Als je meer dan 10 jaar hebt gewerkt, heb je er al mee te maken. Jij betaalt premie via je loonstrook. Die premie was in 2021 0,4%, en deze wordt in 2022 0,2% van je brutoloon. CNV Vakmensen raadt je aan om hiermee door te gaan. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. Hoe meer bedrijven mee doen, hoe lager de premie. Zo helpen we elkaar.
Zie voor meer informatie: https://spaww.nl/werknemers/wat-is-de-spaww/

Stemmen
Uiteindelijk ben jij aan zet, het gaat om jouw arbeidsvoorwaarden en daarom mag jij stemmen. Heb je vragen naar aanleiding van het onderhandelingsresultaat, neem dan per mail contact op. Dan zal ik je vraag beantwoorden en kan jij deze informatie ook meenemen in je stemkeuze.
Klik HIER om meteen naar de digitale stemming te gaan. Je hebt tot en met 16 december 2021 de mogelijkheid om je stem uit te brengen. Maak gebruik van deze mogelijkheid, zodat ik ook jouw mening kan meenemen en dat de uitslag de hele achterban vertegenwoordigt.

Leden werven leden
Door jouw betrokkenheid bij het proces, hebben we gesproken over een nieuwe cao. Lidmaatschap loont, zowel collectief als in je privésituatie. Maak je collega's enthousiast voor het lidmaatschap. Breng jij een nieuw lid aan? Dan ontvang je een cadeaubon ter waarde van € 12,50 en een superleuke legpuzzel! Dit kan via: https://www.cnv-ledenwerven.nl/.

Contact
Mocht je naar aanleiding van het onderhandelingsresultaat, deze nieuwsbrief of je werk nog een vraag of opmerking hebben, dan hoor ik dat graag. Voel je vrij om mij te mailen.

Tamara Westerink
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-51 20 29 91
E  t.westerink@cnvvakmensen.nl

Downloads