Al het nieuws

Praat mee over duurzame inzetbaarheid bij Mayr-Melnhof

Hoe blijf je lichamelijk en geestelijke vitaal tijdens je loopbaan bij MME? Hierover willen cao-partijen graag afspraken maken, maar hiervoor is jullie input erg belangrijk omdat het om jouw loopbaan en die van jouw collega's gaat. Daarom word je uitgenodigd om mee te praten in een werksessie, sluit jij aan?

Onderzoek
Vakorganisaties en Mayr-Melnhof Eerbeek hechten belang aan het versterken van de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Daarom hebben partijen bij de laatste cao-onderhandelingen afgesproken om onderzoek te doen hoe duurzame inzetbaarheid van medewerkers versterkt kan worden. Twee adviseurs van SPDI voeren in opdracht van cao-partijen dit onderzoek uit. SPDI is een samenwerking van vakorganisaties (CNV Vakmensen en FNV) en de werkgeversorganisatie AWVN.

Inzetbaarheid en belastbaarheid
De verwachting is dat vooral bij oudere productiemedewerkers sprake zou kunnen zijn een verminderde belastbaarheid. Mensen geven aan dat ploegendienst hen steeds zwaarder valt en er is vraag naar maatregelen zoals minder werken en eerder stoppen met werken. Eén van de uitdagingen in de toekomst lijkt dan ook te zijn hoe we iedereen, ook in de laatste fase van je werkzame leven, inzetbaar kunnen houden, rekening houdend met een verminderde belastbaarheid. Maar ook de vraag voor alle medewerkers: hoe kan je veranderingen en ontwikkelingen blijven bijbenen?

Onregelmatige werktijden
Een ander vraagstuk -dat niet alleen voor oudere medewerkers relevant is-  is hoe om te gaan met de belasting van onregelmatige werktijden, in het bijzonder nachtarbeid en daarmee samenhangende aspecten als voldoende slaap-/herstelmogelijkheden en gezondere roosters. Op dit moment wordt volcontinu gewerkt in een 7-5-regeling. MME is voornemens een gezonder ploegenrooster te introduceren dat minder belastend is voor medewerkers.

Sessies op 20, 21 en 31 mei
Om meer inzicht te krijgen in ervaringen en behoeftes, organiseert SPDI een aantal sessies, waarbij iedereen de gelegenheid krijgt om in gesprek met elkaar te gaan en zo met elkaar betekenis te geven aan het onderwerp. Het kan bovendien nieuwe inzichten opleveren en praktische ideeën voor verbeterpunten.  De sessies vinden plaats op 20, 21 en 31 mei. Er is plaats voor 8 mensen per sessie, dus schrijf je snel in!

Je kan je aanmelden bij jouw Unitmanager, of bij Simon van Opstal. 
In de bijeenkomsten komen aan de orde:

  • voorlichting en toelichting op hoe sociale partners naar duurzame inzetbaarheid kijken.
  • Breder verkennen van belemmeringen voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers in het werk. 
  • Hoe kijk je tegen je huidige en toekomstige inzetbaarheid aan?
  • Wat weerhoudt je duurzaam inzetbaar te zijn/ blijven?
  • Wat heb je nodig om duurzaam inzetbaar te zijn/ blijven?
  • Welke maatregelen zijn al genomen en waar is nog behoefte aan?
  • Voorlichting over een gezonder rooster evenals het ophalen van ervaringen, gedachten en ideeën hierbij. Wat vind je hiervan? Hoe kijk je hier tegenaan?

Uitkomsten betrokken bij advies
Afgelopen weken is dit onderwerp ook door SPDI besproken met het Management, Ondernemingsraad en Kaderleden. Daarnaast worden de uitkomsten uit eerdere onderzoeken betrokken bij een uiteindelijk advies. Of het nu gaat over gezond roosteren, een generatiepact of een RVU regeling, jouw inbreng is van wezenlijk belang in de uiteindelijke uitkomst.

Tamara Westerink, bestuurder CNV Vakmensen
t.westerink@cnvvakmensen.nl