Pensioenoverleg Essity

CNV Vakmensen en FNV overleggen op vrijdag 10 november 2023 met de directie van Essity Nederland om jullie pensioenregeling te laten aansluiten op de nieuwe pensioenwetgeving. Onze overlegdelegatie bestaat uit onze kaderleden pensioen uit de fabrieken, de vakbondsbestuurders en onze pensioenadviseur Joost Borm.

Tijdspad

De nieuwe pensioenwetgeving, van kracht sinds 1 juli, hebben regering, werkgevers en vakbonden in 2019 afgesproken in het Pensioenakkoord. De tijd begint inmiddels te dringen. We moeten namelijk vóór 1 januari 2025 de plannen voor de wettelijk vereiste nieuwe pensioenregeling indienen bij het pensioenfonds. Dat gaat de plannen vervolgens beoordelen. Het plan is om de regeling dan ook helemaal rond te hebben en uit te voeren per 1 januari 2026.

Waar gaat het om?

De keuze die 10 november aanstaande gemaakt moet worden is welke regeling we afspreken. Vakbonden, directie en pensioenfonds deden hierover een enquête uit bij de deelnemers van het pensioenfonds. De keuze ging tussen de ‘solidaire regeling’ en de ‘flexibele regeling’. Uit de enquête blijkt een meerderheid van 60% te kiezen voor de solidaire regeling. Dat is een bevestiging van de inzet van de bonden.

Vakbonden

FNV en CNV zijn ook voor de solidaire regeling, dat wil zeggen voor een pensioenregeling die aansluit bij jullie huidige regeling, en met dezelfde pensioenambitie. We willen een zo goed en hoog mogelijk pensioen. Een regeling met onderlinge solidariteit en waar je geld opzij zet om samen klappen op te vangen. Ook moeten werknemers net als nu beschermd en ontzorgd worden door de ingelegde gelden te laten beheren door het pensioenfonds. Dat fonds heeft de beste kennis en expertise op waar, hoe en hoeveel zo goed mogelijk te beleggen.

Goed om te weten dat bij de andere Nederlandse pensioenfondsen de keuze ook richting de solidaire regeling is. Gewoon ook erg logisch omdat de solidaire regeling goed aansluit bij de bestaande regelingen.

Directie

Tot nu toe stelt de directie dat de zogeheten flexibele regeling beter zou passen bij Essity. De directie doet hier anders dan de bovengenoemde uitslag van de enquête onder de deelnemers.

CNV Vakmensen en FNV stuurden de directie op 1 november jl. een brief waarin we ingingen op hun argumenten. Die vinden we niet steekhoudend. Bij de zogeheten flexibele regeling kun je minder de klappen met elkaar opvangen, minder de risico’s met elkaar delen, en hebben mensen meer kans op een slechter pensioen door achteraf gezien verkeerde eigen beleggingskeuzes. Bovendien zal het moeilijker worden de pensioenambitie te halen.

Vakbonden zijn zoals altijd richting de directie en de leden open en transparant. Daarom ter informatie onze brief van 1 november jl. aan de directie. We hopen daarin genoeg argumenten gegeven te hebben om hun te overreden tot de solidaire regeling.

Saskia Spaargaren
Bestuurder CNV Vakmensen
06 5144 3597
s.spaargaren@cnvvakmensen.nl

Stijn Duursma
Bestuurder CNV Vakmensen 
06 81 91 95 55 
E  s.duursma@cnvvakmensen.nl

Jacqueline Kraan
bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5160 2048
E j.kraan@cnvvakmensen.nl

Downloads