Ledenvergadering Sociaal Plan Essity

De directie van Essity Nederland brak het overleg over een landelijk Sociaal Plan Essity 2023-2027 op de derde dag, op 31 oktober, abrupt af. Op 3 november kregen we een eindbod.

Stemming eindbod

Wij leggen dit eindbod ter stemming aan jullie voor. Graag lichten we die toe op de gezamenlijke ledenvergaderingen van CNV Vakmensen en FNV waarin we de hoofdzaken ervan met jullie bespreken.

De ledenvergaderingen zijn op:

Essity Suameer:

Vrijdag 17 november 2023
Tijd: 12.45 uur en 14:15 uur
Plaats: blauwe zaal, Sumar

Essity Hoogezand:

Maandag 27 november 2023 
Tijd: 13:00 uur en 15:00 uur
Plaats: Hotel Faber, Hoogezand

Eindbod Sociaal Plan 2023-2027

Het eindbod heeft plussen en minnen. Het van-werk-naar-werk-traject is stukken beter dan voorheen, qua financiering van outplacement, scholing en EVC-traject. De ontslagvergoeding van gemiddeld 2 keer de transitievergoeding is enerzijds gemiddeld het dubbele van de wettelijke ontslagvergoeding. Maar anderzijds een 30% lager dan de vergoeding via de kantonrechtersformule met factor C=1,1 zoals in de sociale plannen Cuijk en Gennep van een paar jaar terug. Met deze plussen en minnen leggen we het eindbod neutraal aan jullie voor.

De stemming is net als bij de gewone cao per locatie/fabriek. Als alle locaties/fabrieken ermee instemmen hebben jullie een 4-jarig sociaal plan zoals in het eindbod. Als een locatie/fabriek niet akkoord is, dan, zo hebben we als bonden afgesproken, zal die niet door de andere overruled worden.

De directie meldden we dat we voor de ledenraadplegingen de hele maand november nodig hebben. De einddatum van de geldigheid van hun eindbod (zie hun brief in bijlage) heeft de directie daarop opgeschoven naar 1 december 2023. Het eindbod Sociaal Plan en de begeleidende directiebrief van 03-11-2023 voegen we bij.

Vragen? 

We hopen jullie zo voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten jullie nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen! 

Saskia Spaargaren
Bestuurder CNV Vakmensen
06 5144 3597
s.spaargaren@cnvvakmensen.nl

Stijn Duursma
Bestuurder CNV Vakmensen 
06 81 91 95 55 
E  s.duursma@cnvvakmensen.nl

Jacqueline Kraan
bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5160 2048
E j.kraan@cnvvakmensen.nl

 

Downloads

Stel hier je vraag aan de onderhandelaar

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error