Essity wil van 4 cao's naar 1 cao

Sinds de zomer van 2021 zijn FNV en CNV op initiatief van Essity in gesprek met Essity over wat zo mooi het harmoniseren van de 4 cao’s naar 1 cao heet. Dat gesprek komt in september 2022 ten einde. Essity doet namelijk een soort van eindvoorstel. Per fabriek komt in een latere fase voorlichting over hoe Essity jouw arbeidsvoorwaarden precies wil aanpassen.

Leden hebben per cao het laatste woord

FNV en CNV hebben van meet af aan tegen Essity gezegd: jullie mogen van alles en nog wat voorstellen en we zijn bereid tot een open dialoog maar de leden op elke vestiging hebben het uiteindelijk voor het zeggen.

Er zijn heel wat overlegsessies geweest. Van onze kant met de tien cao-overleg kaderleden, drie vakbondsdeskundigen arbeidstijden en functiewaardering en vijf vakbondsbestuurders.

Spoiler: veranderingen zijn niet altijd verbeteringen. Er liggen ingewikkelde en hete hangijzers: het loongebouw, het functiehuis, de arbeidsuren per werkweek, de klokurenmatrix, ouderenregelingen, Bedrijfs-AOW (RVU-regeling), een langer lopend sociaal plan en zeggenschap. Voor de werknemers en onze leden en jullie is het tot nu toe een black box: voor jullie, over jullie en zonder jullie.

1 landelijke cao of toch 4 bedrijfscao’s?

FNV en CNV zeiden steeds dat de autonomie van elke fabriek voor vakbonden wezenlijk is. Een eigen cao waar de leden op de fabriek zeggenschap over hun arbeidsvoorwaarden houden. Geen grote cao voor alle fabrieken samen waar de leden in de andere fabrieken jou de zeggenschap over je arbeidsvoorwaarden kunnen afnemen en je eigen invloed dus verwatert.

Een deur die wat FNV en CNV betreft wel voor Essity open staat is dat die per cao zijn harmoniseringsvoorstellen inbrengt. FNV en CNV willen dus 4 cao’s houden, die dan wel op onderdelen tamelijk gelijk kunnen zijn.

Hoe zit Essity erin?

Essity wil tot nu toe persé 1 cao voor alle 4 de fabrieken. En Essity wil de harmonisatie ‘kostenneutraal’ uitvoeren. Voor 4 fabrieken, die elk zo verschillen wat arbeidsvoorwaarden betreft, een harmonisering kostenneutraal uitvoeren zonder dat de werknemers erop achteruit gaan, lijkt ons te mooi om waar te zijn.

Belangrijk: Essity noemt het een ondeelbare package deal. Wat Essity betreft wordt het alles of niks. De deal gaat alleen door als de leden akkoord gaan.

Goede en deskundige voorlichting

De insteek van vakbonden is dat Essity voor elke cao apart de concrete voorstellen toelicht voor alle werknemers, in aanwezigheid van vakbonden en hun deskundigen. Daarna worden deze bijeenkomsten gevolgd wordt door vakbondsledenvergaderingen waarin FNV en CNV en hun deskundigen deze voorstellen met de leden bespreken.

Een laatste spoiler: denk hier niet te licht over. De 1e concept powerpoint heeft 50 pagina’s. Plus nog 25 pagina’s concept sociaal plan en bedrijfs-AOW. Daar kunnen jullie pas echt wat van vinden als we dat uitvoerig met elkaar doorgesproken en jullie begrijpen wat Essity precies voorstelt en wat de gevolgen voor jullie arbeidsvoorwaarden zijn.

Ophaaltraject FNV - CNV voor nieuwe cao’s

In dit harmoniseringsoverleg zijn vakbonden zoals dat heet ‘reactief’. Reageren op wat Essity voorstelt. Maar jullie en de vakbonden hebben los van dat harmoniseren zelf ook onderwerpen. Bijvoorbeeld over de superhoge inflatie, de energiekosten en het loon. Jullie leggen nu geld bij om hier te werken.

In Cuijk en Gennep is reeds besproken wat jullie inzet voor een nieuwe cao is. In Sumar en Hoogezand plannen we nog cao-ledenvergaderingen.

Namens Wilfred Jonkhout en Janwillem Compaijen, bestuurders FNV
Saskia Spaargaren en Wilko van Niejenhuis, bestuurders CNV Vakmensen

Jacqueline Kraan, bestuurder CNV Vakmensen      
M 06 51 60 20 48 /E j.kraan@cnvvakmensen.nl