Stem over het Sociaal Plan DS Smith Packaging

In verband met de aangekondigde organisatiewijziging binnen DS Smith Benelux is er de afgelopen periode diverse malen gesproken met jullie werkgever over een sociaal plan bij DS Smith Packaging. Het is gelukt om gezamenlijk afspraken te maken over een sociaal plan. Over deze afspraken mag jij je mening geven door het uitbrengen van je stem.

Afspraken
Een reorganisatie is voor de betrokken medewerkers erg ingrijpend. Een sociaal plan geeft duidelijkheid over jouw rechten en plichten in deze vervelende periode. De complete tekst van het sociaal plan vind je in de bijlage bij deze nieuwsbrief, hieronder alvast enkele hoofdlijnen.

  • De (bruto) beëindigingsvergoeding wordt berekend op grond van de wettelijke transitievergoeding, te vermenigvuldigen met factor 1,8. 
  • Extra vergoeding voor snelle beslissers en medewerkers die in de laatste maanden van het dienstverband blijven werken.
  • Vergoeding van de kosten van juridisch advies tot maximaal € 750,00.
  • Afspraken over de passende functie en interne herplaatsing.
  • Outplacementbudget ter hoogte van € 3.500,00.
  • Scholingsbudget ter hoogte van € 3.500,00.
Stemmen
CNV Vakmensen legt het onderhandelingsresultaat over het sociaal plan voor ter stemming aan de leden. Klik hier om meteen naar de digitale stemming te gaan. Je hebt tot en met 28 maart de mogelijkheid om je stem uit te brengen. Maak gebruik van deze mogelijkheid zodat ik ook jouw mening kan meenemen en de uitslag de hele achterban vertegenwoordigt. Krijg je de nieuwsbrief per post, dan kun je met dit webadres op internet je stem uitbrengen: http://bit.ly/3vFBnfY

Cao
De invullers allemaal hartelijk bedankt voor het invullen van de enquete, jullie input heb ik verwoord in de voorstellenbrief. Maandag 22 maart starten we met de eerste ronde van het cao overleg. Na dit overleg zal ik update geven over de eerste stand van zaken en de voorstellen van de partijen toelichten.

Contact
Heb je vragen over je werk, het onderhandelingsresultaat of je lidmaatschap? Neem dan contact met mij op via t.westerink@cnvvakmensen.nl 

Tamara Westerink, bestuurder CNV Vakmensen
t.westerink@cnvvakmensen.nl 

Downloads