Al het nieuws

Resultaat cao DS Smith Packaging

Na vier onderhandelingsrondes hebben vakorganisaties CNV Vakmensen en FNV met DS Smith Packaging een onderhandelingsresultaat bereikt. CNV Vakmensen is benieuwd naar jouw mening over het bereikte resultaat en nodigt je uit voor een ledenvergadering op dinsdag 9 juli.

Proces
Bij de start van de laatste onderhandelingsronde waren er diverse onderwerpen waarover de meningen nog ver uit elkaar lagen. Pittige gesprekken hebben we gevoerd over thema’s rondom loondoorbetaling bij ziekte, reiskostenvergoeding, consignatie, de aanvangstijd na tweede Paas- en Pinksterdag en uiteraard ook over de loonstijging. 

Waar het in eerdere rondes lastig was om nader tot elkaar te komen en concrete afspraken te maken, was er tijdens het laatste overleg vanuit alle kanten de inzet om gezamenlijk tot een goed resultaat te komen. Tot in de loop van de avond is er stevig onderhandeld om te komen tot een akkoord waar zowel vakorganisaties als werkgever achter kan staan. CNV Vakmensen is tevreden met het resultaat en is blij dat we er samen in goede en op het onderwerp soms stevige, onderhandelingen uit zijn gekomen. 

Welkom
CNV Vakmensen is benieuwd naar jouw mening over het resultaat en wil je de ruimte geven om vragen te stellen. Je bent van harte uitgenodigd voor de ledenvergadering van CNV Vakmensen. Tijdens deze bijeenkomst zal ik ook het proces en het resultaat verder toelichten. Na deze vergadering stelt CNV vakmensen een digitale enquête beschikbaar om je stem te delen. Kom naar de vergadering om je te laten informeren voor je jouw stem uitbrengt.    

Je bent welkom op: 

Datum:            dinsdag 9 juli
Tijdstip:           12.30 – 13.30 uur (later binnenlopen vanwege een ploegwissel is uiteraard mogelijk)
Locatie:           Conference room FSSC (vergaderzaal boekhouding) DS Smith Packaging Eerbeek  

Ik hoop je te zien op 9 juli. Ben je dan niet in de gelegenheid maar wil je wel meer informatie, vragen stellen of je mening delen? Neem dan gerust contact met mij op; dit kan via de contactgegevens onderaan deze nieuwsbrief. 

Afspraken in hoofdlijnen:
Hieronder vast een beknopte opsomming van belangrijke afspraken die we hebben gemaakt voor de medewerkers van DS Smith Packaging. De volledige tekst van het onderhandelingsakkoord volgt in een vollgende mailing.

  • Looptijd:                           2 jaar
  • Loonstijging:                     Per 1 mei 2019 met 3% en  Per 1 mei 2020 met 2,5%
  • Reiskostenvergoeding:      Stijging van 20% per 1 november 2019
  • Consignatie:                     Reistijd en een telefonisch consult vallen onder werktijd
  • Werktijd Feestdagen:       Met ingang van 1 januari 2020 zal de werktijd op de dag na 2e Paas – en 2e Pinksterdag   om 06.00 aanvangen (in Tilburg 07.00 uur).
Collega nog niet lid?
Ga dan eens in gesprek over de voordelen en de invloed die je hebt als lid van CNV Vakmensen, als je je collage nu lid maakt ontvang je 2 cadeaubonnen t.w.v. € 25 naar keuze zie: https://www.cnv-ledenwerven.nl/125jaar. Je collega kan dan ook direct meestemmen over het bereikte resultaat.

Vragen?
Heb je vragen over het resultaat, de nieuwsbrief, of je werk neem dan gerust contact met mij op. Dit kan via onderstaande contactgegevens. Dit kan ook via Arjan Zonneveld, hij is als kaderlid van CNV Vakmensen ook aanwezig geweest bij de cao onderhandelingen. 

Tamara Westerink,
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 5120 2991
E. t.westerink@cnvvakmensen.nl