Eerste ronde cao-onderhandelingen DS Smith Packaging

De eerste dag van de cao-onderhandelingen is achter de rug. DS Smith Packaging heeft een toelichting gegeven op de huidige stand van zaken binnen de organisatie en de voorstellenbrieven zijn toegelicht.

Voorstellen werkgever
De werkgever heeft in de toelichting aangegeven dat DS Smith Packaging ondanks de coronamaatregelen en de economische omstandigheden goed blijft doordraaien en er op bepaalde producten ook groei is. Wel heeft het bedrijf ook last van afnames in verschillende volumes, de stijgende papierprijzen, veel concurrentie en een sterk wisselende vraag naar producten.
Vooral dat laatste geeft veel onzekerheid omdat het ene moment de vraag te hoog is en op andere moment er ruimte voor meer productie zou zijn.
Daarnaast is het door deze fluctuatie lastig om ver vooruit te plannen: de stijgende papierprijzen brengen hierin ook de nodige onzekerheid mee. De werkgever heeft om deze reden voorgesteld om een éénjarige cao af te spreken. Gezien de onzekere markt en de onzekerheid die corona met zich mee brengt, kan CNV Vakmensen zich hierin vinden. Hierbij is door de werkgever op dit moment nog geen loonbod gedaan.
Werkgever wil daarnaast afspraken maken over de afbouw van salaris bij indeling in een lagere functie en de afbouw voor de ploegentoeslag. Hiervoor ontvangen vakorganisaties nog een concreet voorstel.
Dit geldt ook voor het voorstel waarbij de werkgever de automatische periodieke verhoging anders wil inrichten en afhankelijk wil laten zijn van het functioneren van de werknemer. Dit zijn geen nieuwe voorstellen want deze 3 lagen de vorige onderhandelingen ook op tafel.
CNV Vakmensen heeft hierbij nog veel vragen en bedenkingen. Wij wachten een inhoudelijk voorstel af zodat we concreet kunnen reageren. Daarnaast gaan we in gesprek over het levensfaseverlof: deze regeling loopt in april 2022 af.
Tot slot wil de werkgever, in het kader van flexibiliteit en duurzaamheid, het weekvenster van de 3 ploegenrooster uitbreiden met de zaterdag.

Jouw mening
Over bovenstaande onderwerpen ben ik erg benieuwd naar jouw mening en input. Hoe sta jij bijvoorbeeld in salarisstijging op basis van functioneren in plaats van op basis van functiejaren en wat vind je van de uitbreiding van de 3-ploegendienst? Je kan je mening delen via e-mail: t.westerink@cnvvakmensen.nl

Voorstellen CNV Vakmensen
Naar aanleiding van de ingevulde enquêtes, waarvoor aan alle invullers veel dank, en ons  arbeidsvoorwaardenbeleid, heb ik een voorstellenbrief opgesteld vanuit CNV Vakmensen. Deze voeg ik als bijlage toe aan deze nieuwsbrief. Heb je vragen, mis je iets of heb belangrijke onderbouwing bij de voorstellen? Neem ook dan contact met mij op via de e-mail.

Proces
De komende periode gebruikt DS Smith Packaging om schriftelijk te reageren op de voorstellen die er liggen vanuit de vakorganisaties en om eigen voorstellen te concretiseren. Op 12 en 19 april zijn de volgende onderhandelingsrondes gepland.

Stemming sociaal plan
De stemming heb ik met één dag verlengd wat heeft geresulteerd in meer stemmen. Daardoor kan ik je meedelen dat een meerderheid van de leden vóór het sociaal plan heeft gestemd. Bij het FNV is dit ook het geval zodat het sociaal plan nu een feit is. Zijn er vragen bij de reorganisatie of word je persoonlijk geraakt, neem dan contact met mij op.

Contact
Heb je nog andere vragen na het lezen van deze nieuwsbrief of vragen rondom je werk of lidmaatschap, neem dan ook contact met mij op via e-mail. Uiteraard kunnen we dan ook een telefonische afspraak plannen als dit voor jouw vraag handiger is.

Tamara Westerink, bestuurder CNV Vakmensen
t.westerink@cnvvakmensen.nl

Downloads