Wärtsilä: stand van zaken reorganisatie

Op woensdag 9 november heeft er een kort overleg via “Teams” plaatsgevonden met het management van Wärtsila. Het overleg heeft ongeveer een uur geduurd en werd gebruikt om vakbonden een update te geven van de stand van zaken bij het bedrijf.

Per saldo was de boodschap dat er enkele reorganisaties elders (sluiting fabriek Trieste) on hold staan en nog lopen (Energy divisie), zonder effect op de in Nederland werkzame werknemers.

Daarnaast is gemeld dat er sprake is van een licht verlies dit jaar (-62 miljoen euro verlies operationeel, met name door de Wartsila exit uit Rusland en een voorziening in verband met sluiting van de productie in Trieste). Met een order intake van +24% ten opzichte van vorig jaar ontwikkelen het orderbook en de order intake zich goed. De winst(marge) ziit echter nog ver af van de gestelde doelen (12%). Ondanks vragen van onze kant over het niveau van deze te behalen winstmarge hebben wij geen andere inzichten meegekregen dan dat de voortuitzichten bepaald niet duidelijk zijn.

Er moet worden gestuurd met een beperkt zicht. Dit in verband met talloze ontwikkelingen zoals inflatie, oorlog in OekraIne (staalproductie), beschikbaarheid van materialen en onderdelen.

Als laatste is er ook kort gesproken over het sociaal plan dat is afgelopen en niet werd verlengd. Het management wil dit sociaal plan nog steeds verlengen, maar dan wel met de nodige verslechteringen ten opzichte van het laatste sociaal plan. Aangezien vakbonden dat niet willen, wordt er pas weer verder overlegd indien er echt een reden is om over een sociaal plan bij Wärtsila te onderhandelen.

Arthur Bot
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-20 44 51 90
E  a.bot@cnvvakmensen.nl