Al het nieuws

Vul de enquête over het thuiswerkbeleid NXP in

Thuiswerken is een zeer actueel onderwerp binnen NXP. Zeker nu steeds meer collega’s weer meer en vaker hun weg naar kantoor vinden. CNV Vakmensen sprak met de kaderleden, NXP en de ondernemingsraad over dit onderwerp de afgelopen maanden en is erg benieuwd wat jij van het thuiswerkbeleid van NXP vindt. Daarom een erg korte enquête hierover. An English version is included.

Enquête digitaal in te vullen

We vragen je deze enquête (E) in te vullen. Deel de link ook gerust met je collega. Hoe meer medewerkers de enquête invullen, des te beter het beeld is dat we hebben over dit onderwerp. Klik hier om naar de digitale enquête te gaan.

Eén ding is namelijk zeker: het thuiswerkbeleid blijft een belangrijk onderwerp de komende periode. Wet- en regelgeving verandert rondom dit onderwerp en NXP probeert zo goed als mogelijk thuiswerkbeleid te ontwikkelen dat aansluit bij deze tijd en de wensen van de medewerkers. 
NXP wil natuurlijk medewerkers blijven binden en boeien en een goed thuiswerkbeleid is daarbij van belang. CNV Vakmensen bespreekt de geanonimiseerde uitkomsten dan ook graag met NXP om jouw wensen kenbaar te maken.

Agenda

  • Binnen drie weken: mede op basis van de uitkomsten uit de enquête hebben we een overleg met NXP over het thuiswerkbeleid. 
  • Noteer alvast: op 14 juni tussen 12.00 uur tot 13.00 uur vindt er een digitale ledenbijeenkomst plaats. Onderwerp: wat vindt jij belangrijk om in je cao te houden of te wijzigen?
  • Op 22 juni is er een overleg met de Ondernemingsraad NXP over cao-onderwerpen.
  • Kaderoverleg: elke drie tot vier weken. Heb je interesse om eens kennis te maken met de kadergroep en/of met mij bel of mail gerust, dan drinken we een kop koffie of spreken elkaar via teams even.

Praat mee

Op de cao-pagina kun je het hele cao-traject volgen op het moment dat dat aan de orde is. Maar je kunt nu ook meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen. Ga naar de cao-pagina.

Mede namens de kadergroep NXP,
Arjan Baselmans, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 4782 6869 / a.baselmans@cnvvakmensen.nl

Complete the NXP Homework Policy Survey                      

Working from home is a very actual topic within NXP. Certainly now that more colleagues are finding their way to the office more often. CNV Vakmensen discussed this subject with the NXP-executives and the works council recently: we are very curious to learn what you think of NXP's homework policy. Therefore a very short survey about this topic.

Survey to be completed digitally

We ask you to complete this survey. Feel free to share the link with your colleague. The more employees complete the survey, the better the picture we have about this subject.

Click here to go to the digital survey.

One thing is certain: the homework policy will remain an important topic in the coming period. Legislation and regulations are changing around this subject and NXP tries as much as possible to develop a homework policy that is in line with the times and the wishes of the employees. NXP naturally wants to continue binding and captivating employees, and a good homework policy is important in this regard. CNV Vakmensen is therefore happy to discuss the anonymized results with NXP to make your wishes known.

Agenda

  • Within three weeks: partly on the basis of the results of this survey, we will discuss the homework policy with NXP.
  • Please note: a digital members meeting will take place on 14 June between 12:00 and 13:00. Subject: what do you think is important to keep or change in your collective labor agreement (cao)?
  • On 22 June, there will be a consultation with the NXP Works Council on the collective labor agreement (cao).
  • Ambassadors meeting: every three to four weeks. If you are interested in getting acquainted with the ambassadors, feel free to call or email me. We can have a cup of coffee to talk to each in person, or via MS Teams.

Join the conversation

You can follow the entire collective labor agreement process on the collective labor agreement page. You can participate in the discussion, respond (also to others) and ask your question. Go to the collective labor agreement page.

Also on behalf of the CNV-ambassadors NXP,
Arjan Baselmans, negotiator CNV Vakmensen
M 06 4782 6869 / a.baselmans@cnvvakmensen.nl