Vakorganisaties gepasseerd door Brush HMA

Zoals jullie weten zijn de vakorganisaties in overleg met Brush HMA over de reiskostenregeling. Dit overleg is gestart met Mohamed Mokhtari en wegens zijn afwezigheid heeft Jan van der Burg het overgenomen. In deze nieuwsbrief lezen jullie de huidige stand van zaken.

Nu een update
Wij zijn ons ervan bewust dat jullie al geruime tijd geen update van de vakorganisaties hebben ontvangen over het overleg met jullie werkgever over de reiskostenregeling. De reden hiervan is dat wij nog altijd in gesprek waren met Brush om tot een akkoord te komen en dat wij tussentijds geen concreet resultaat aan jullie konden voorleggen. Wij waren immers nog in gesprek over de inhoud van de nieuwe regeling, wanneer deze zou worden ingevoerd en hoe de afgelopen periode zou moeten worden gecompenseerd voor degenen die nog een bedrag aan reiskosten tegoed hadden.

Eenzijdige besluitvorming door Brush HMA
Daarnaast gingen de overleggen ook voornamelijk over de manier van besluitvorming over dit onderwerp. Brush HMA wilde eenzijdig en met terugwerkende kracht de reiskostenregeling, zoals in het personeelshandboek opgenomen, aanpassen. De vakorganisaties hebben daarop heel duidelijk en meerdere malen aangegeven dat de leden van de vakorganisaties iets te zeggen hebben over het wijzigen van de reiskostenregeling en dat Brush dit niet eenzijdig vanuit werkgeverszijde kan aanpassen. Dit is namelijk zo afgesproken en staat vermeld in het personeelshandboek in het voorwoord bij het kopje wijzigingen. Daar denkt jullie werkgever dus anders over.

Nieuwe regeling per 1 juli 2022
Ondanks de gevoerde gesprekken tussen Brush HMA en de vakorganisaties is jullie werkgever van mening dat het overlegproces te lang duurde en wilde de heer Van der Burg op zeer korte termijn een nieuwe regeling invoeren, dus zonder goedkeuring van de leden van de vakorganisaties. Wij stonden voor het voldongen feit dat jullie werkgever een personeelsbijeenkomst zou houden met daarin de introductie van de nieuwe reiskostenregeling en dat daarna de nieuwe regeling per 1 juli 2022 zou ingaan. De vakorganisaties waren opeens geen gesprekspartner meer.

De nieuwe reiskostenregeling die Brush HMA eenzijdig heeft ingevoerd bestaat uit twee opties:
1) je vult in hoeveel standaard werkdagen per week je thuiswerkt (max 50%) en hoeveel werkdagen je naar kantoor reist en op basis daarvan wordt een standaard bedrag aan thuiswerkvergoeding en reiskostenvergoeding per maand vastgesteld; of
2) je declareert de reiskosten per werkdag en maandelijks wordt vastgesteld op hoeveel reiskostenvergoeding je in die maand recht hebt.

Nog niet uitbetaalde reiskosten
De nog niet uitbetaalde reiskosten tot en met december 2021 worden alsnog uitbetaald conform de oude reiskostenregeling. De nog niet uitbetaalde reiskosten van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022 worden op declaratiebasis vergoed.
Juist over deze laatste zin bestaat nog een discussie tussen jullie werkgever en de vakorganisaties, omdat wij van mening zijn dat ook tot de invoering van de nieuwe regeling de reiskosten conform de oude reiskostenregeling vergoed moeten worden. Desondanks besluit jullie werkgever dus anders.

Hoe nu verder?
Wat de vakorganisaties Brush HMA zeer kwalijk nemen is niet zozeer de inhoud van de nieuwe reiskostenregeling, maar de manier waarop de wijziging is doorgevoerd. Omdat de reiskostenregeling onderdeel is van het personeelshandboek, is het aan Brush HMA, de OR en vakbonden om hierover afspraken te maken. Met het ontbreken van een OR ziet Brush HMA de mogelijkheid om vanuit werkgeverszijde het personeelshandboek te kunnen wijzigen, waar de vakorganisaties hier anders naar kijken. Jullie werkgever vindt dat er niet voldoende vooruitgang is geboekt tijdens de overleggen met de vakorganisaties en heeft daarop zelf maar besloten de nieuwe regeling op te stellen en uit te voeren. Dit betekent dat de vakorganisaties, en dus de leden, zijn gepasseerd. Wij zijn daarom uitermate teleurgesteld in Brush HMA en zullen in toekomstige overleggen uiterst kritisch zijn, niet alleen op de inhoud, maar zeker ook op het besluitvormingsproces.

Wat vinden de leden van de nieuwe reiskostenregeling?
De vakorganisaties zijn dus van mening dat het invoeren van de nieuwe reiskostenregeling pas na instemming van de leden kan gebeuren. Zoals gezegd kunnen wij ons vinden in de inhoud van de nieuwe reiskostenregeling, maar niet in de nabetaling van de reiskosten op declaratiebasis in de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022. Volgens ons geldt de oude reiskostenregeling tot invoering van de nieuwe regeling. Wil je bezwaar maken tegen deze nabetaling op declaratiebasis, dan kun je jouw vakorganisatie benaderen om een individueel traject te starten.

Ondanks dat Brush HMA de nieuwe regeling vanaf 1 juli 2022 al geïmplementeerd heeft zonder officiële goedkeuring van de vakorganisaties, leggen wij dit alsnog aan jullie voor. Jullie kunnen tot en met 5 augustus 2022 bij jullie vakbondsbestuurder via de e-mail doorgeven of jullie wel of niet akkoord zijn met hoe jullie werkgever de reiskostenregeling per 1 juli 2022 uitvoert.

Indien jullie vragen of opmerkingen hebben, laat het een van ons dan vooral weten.

Kees Tijm (kaderlid CNV Vakmensen)
en
Diana Kraan
Bestuurder CNV Vakmensen
T: 06-22389584
E: d.kraan@cnvvakmensen.nl